VÝJEZDNÍ KURZ NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE

Základní a střední školy

Více

Na vyžádání

  • Rozhodí Vás někdy chování žáka s PAS?
  • Nevíte jak jeho nepřiměřené chování vysvětlit spolužákům?
  • Má potíže s koncentrací pozornosti, brzy se unaví?
  • Vstupuje do výkladu učitele a vykřikuje nebo je naopak nejistý, nervózní a odmítá přítomnost ve třídě?
  • Neumí navázat přátelské vztahy v kolektivu?

 

Zkusme jeho chování porozumět a společně hledat cestu ke zlepšení!

 

Nabízíme Vám možnosti školení na téma autismu, které přizpůsobíme Vašim zkušenostem a potřebám. Sdílíme naše zkušenosti s lidmi s PAS. Snažíme se předávat informace, které Vám pomohou v každodenní praxi s žákem/studentem.

 

Výhodou soukromého kurzu je možnost větší míry přizpůsobení obsahu potřebám školy, důraz na diskuzi, konkrétní dotazy a možnosti řešení. Naše zkušenosti také ukazují, že proškolení větší části pedagogického sboru přináší větší změnu.

 

Kurz můžeme udělat bez akreditace na jakýkoliv počet hodin, MŠMT již akreditace na další vzdělávání pedagogických pracovníků nevyžaduje.

V nabídce máme základní kurzy poskytující vhled do problematiky inkluzivního vzdělávání žáků a studentů s autismem s akreditací MŠMT na 4 hodiny (Jak s žáky a studenty mluvit o autismu) nebo na 8 vyučovacích hodin (Inkluzivní vzdělávání žáků s PAS v základní škole).

Domluva ohledně obsahu probíhá vždy telefonicky, snažíme se vyjasnit Vaše očekávání a naše možnosti.

 

V rámci přizpůsobování obsahu 8 hodinového kurzu využíváme např. dělení účastníků na skupiny (např. část programu připravujeme pro pedagogy z 1. stupně a 2. stupně zvlášť), výklad doplňujeme ukázkami pomůcek, praktickou část můžeme realizovat přímo ve třídě žáka s PAS a diskutovat možnosti daného prostoru, apod..

 

Lektoři:

Výjezdních kurzů se účastní zpravidla 2 lektoři (psycholog a speciální pedagog).

 

Cena:

V rámci celé ČR můžeme realizovat kterýkoliv z našich kurzů. Cena je vždy dohodou dle typu kurzu a dopravy. Při kalkulaci ceny vycházíme z našich běžných cen na osobu, snažíme se však vždy nabídnout slevu při vyšším počtu účastníků.

 

Bližší informace Vám zprostředkuje Mgr. Klára Vrtěnová,
tel. 777 106 392, E-mail: vzdelavani@paspoint.cz