Jednorázový dar

PASPOINT můžete podpořit libovolnou částkou. Využijte platební portál darujme.cz nebo částku zaslat na účet 29 00 644 193/2010

 

Zaměstnanecká sbírka

Jednou z možností, jak PASPOINT podpořit, je sbírka mezi zaměstnanci, kterou následně firma zdvojnásobí.

 

Charitativní večer, akce

Chcete výtěžek své charitativní akce věnovat nějaké neziskové organizaci? Řekněte nám o svém nápadu, můžeme vám pomoci s propagací nebo se jinak na projektu aktivně podílet.

Kontakt: reditel@paspoint.cz

 

Věcné dary a služby

Rádi přijmeme vyřazený, ale stále plně funkční, kancelářský nábytek, dárky pro děti do soutěží, kancelářské potřeby (tonery, papíry, šanony, složky).

Pomůže nám spolupráce při tvorbě například plakátů nebo výroční zprávy.

 

Zaměstnání lidí s autismem

Zaměstnavatelům, kteří mají mezi svými zaměstnanci lidi s PAS, nabízíme asistenci i konzultace. Se zájemci, kteří chtějí nabídnout pracovní místo člověku s PAS, se rádi na podrobnostech domluvíme na e-mailu sr@paspoint.cz.

 

Na poskytnutý dar vám na požádání vystavíme potvrzení o daru nebo darovací smlouvu.

Stačí napsat na kancelar@paspoint.cz.