Vzdělávání

Nabízíme kurzy pro pedagogické pracovníky (akreditace MŠMT), pro pracovníky v sociální oblasti (akreditace MPSV), pro lékařský a nelékařský zdravotnický personál, veřejnost, rodiče, klienty.

Kontakt: vzdelavani@paspoint.cz, tel. 777 106 392 (Mgr. Klára Geislerová)

Volejte, prosím, v úterý a čtvrtek od 14:00 – 16:00.

 

MŠMT

5.11.201910:00 – 15:30

Vzdělávací centrum Anenská
Anenská 10/10, 602 00 Brno

MŠMT

Přihlásit se

4 Účastníků

Počet vyučovacích hodin: 6

Pro koho je kurz určen: pedagogičtí pracovníci z MŠ a škol zřízených podle § 16 odst. 9,  rodiče těchto dětí

Obsah kurzu je zaměřen na: děti s PAS předškolního věku a žáky s PAS s přidruženým různým stupněm mentálního postižení

Více

12.11.2019 to 14.11.201909:00 – 16:00

Vzdělávací centrum Anenská
Anenská 10/10, 602 00 Brno

MŠMT

Přihlásit se

1 Účastníků

Počet vyučovacích hodin: 20

Pro koho je kurz určen: pedagogičtí pracovníci (pedagogové, speciální pedagogové, asistenti pedagoga, vychovatelé, řídící pracovníci škol) z MŠ a škol zřízených podle § 16 odst. 9, rodiče těchto dětí

Obsah kurzu je zaměřen na: děti s PAS předškolního věku a žáky s PAS s přidruženým různým stupněm mentálního postižení

Cíl kurzu: Naučit pedagogické pracovníky aplikovat metodiku strukturovaného uč…

Více

21.11.201909:00 – 14:30

Vzdělávací centrum Anenská
Anenská 10/10, 602 00 Brno

MŠMT

Přihlásit se

3 Účastníků

Počet vyučovacích hodin: 6

Pro koho je kurz určen: pedagogičtí pracovníci z MŠ a škol zřízených podle § 16 odst. 9,  rodiče těchto dětí

Obsah kurzu je zaměřen na: děti s PAS předškolního věku a žáky s PAS s přidruženým různým stupněm mentálního postižení

Více

28.11.201909:00 – 16:30

Vzdělávací centrum Anenská
Anenská 10/10, 602 00 Brno

MŠMT

Přihlásit se

0 Účastníků

Počet vyučovacích hodin: 8

Pro koho je kurz určen: pedagogičtí pracovníci z MŠ a škol zřízených podle § 16 odst. 9

Obsah kurzu je zaměřen na: děti s PAS předškolního věku a žáky s PAS s přidruženým různým stupněm mentálního postižení

Cíl kurzu: Seznámit a naučit pedagogické pracovní…

Více

10.12.201913:00 – 18:00

Vzdělávací centrum Anenská
Anenská 10/10, 602 00 Brno

MŠMT

Přihlásit se

2 Účastníků

Počet vyučovacích hodin: 6

Pro koho je kurz určen: pedagogičtí pracovníci z MŠ a škol zřízených podle § 16 odst. 9, rodiče těchto dětí

Obsah kurzu je zaměřen na: děti s PAS předškolního věku a žáky s PAS s přidruženým různým stupněm mentálního postižení

Více

12.3.202013:00 – 16:30

Vzdělávací centrum Anenská
Anenská 10/10, 602 00 Brno

MŠMT

Přihlásit se

2 Účastníků

Počet vyučovacích hodin: 4

Pro koho je kurz určen: pedagogičtí pracovníci z MŠ a škol zřízených podle § 16 odst. 9

Obsah kurzu je zaměřen na: děti, žáky a studenty s PAS s přidruženým různým stupněm mentálního postižení

Cíl kurzu: Seznámit pedagogické pracovníky s&…

Více

Na vyžádání

Vzdělávací centrum Anenská
Anenská 10/10, 602 00 Brno

MŠMT

Přihlásit se

0 Účastníků

Počet vyučovacích hodin: 6

Pro koho je kurz určen: pedagogičtí pracovníci z MŠ a škol zřízených podle § 16 odst. 9

Obsah kurzu je zaměřen na: děti s PAS předškolního věku a žáky s PAS s přidruženým různým stupněm mentálního postižení

Cíl kurzu: Připravit pedagogické pracovníky na specifika vzdě…

Více

Na vyžádání

Vzdělávací centrum Anenská
Anenská 10/10, 602 00 Brno

MŠMT

Přihlásit se

0 Účastníků

Počet vyučovacích hodin: 6

Pro koho je kurz určen: pedagogičtí pracovníci z MŠ a škol zřízených podle § 16 odst. 9, rodiče těchto dětí

Obsah kurzu je zaměřen na: děti s PAS předškolního věku a žáky s PAS s přidruženým různým stupněm mentálního postižení

Více

Na vyžádání

MŠMT

Přihlásit se

0 Účastníků

Počet vyučovacích hodin: 6

Pro koho je kurz určen: pedagogičtí pracovníci z MŠ, ZŠ a SŠ, rodiče těchto dětí

Obsah kurzu je zaměřen na: děti, žáky a studenty s PAS

Cíl kurzu: Seznámit a naučit pedagogické pracovníky správně hodnotit vývojovou úroveň žáka a jeho dovednosti v oblasti, pro kterou je pomůcka určena.  Vysvětlit nutnost vytváření speciálních pomůcek pro žáky s PAS. Naučit pedagogické pracovníky využívat systematickou …

Více

Na vyžádání

MŠMT

Přihlásit se

0 Účastníků

Počet vyučovacích hodin: 6

Pro koho je kurz určen: psychologové, speciální pedagogové, pedagogičtí pracovníci ze ŠPZ, ŠPP a všichni, kteří se o problematiku zajímají

Obsah kurzu je zaměřen na: děti, žáky a studenty s PAS

Cíl kurzu: Seznámit účastníky kurzu se základními postupy při diagnostice u dětí s PAS;  se specifickými projevy chování u dětí s PAS, kter&…

Více

MŠMT – vhodné k financování z tzv. Šablon + MPSV

15.11.201909:00 – 16:30

Vzdělávací centrum Anenská
Anenská 10/10, 602 00 Brno

MŠMT – vhodné k financování z tzv. Šablon

Přihlásit se

4 Účastníků

KURZ LZE REALIZOVAT I VÝJEZDNĚ PRO CELÝ PEDAGOGICKÝ SBOR PŘÍMO VE VAŠÍ ŠKOLE – PRO CENU A POČET ÚČASTNÍKŮ NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE.

Počet vyučovacích hodin: 8

Pro koho je kurz určen: pedagogičtí pracovníci základních škol (pedagogové, asistenti pedagoga, vychovatelé, vedoucí pedagogičtí pracovníci), poradenští pracovníci ve školství.

Obsah kurzu je zaměřen na: žáci s PAS na ZŠ

Cíl kurzu: Seznámit pedagogické pracovníky se specifiky …

Více

15.11.201909:00 – 16:30

Vzdělávací centrum Anenská
Anenská 10/10, 602 00 Brno

MŠMT – vhodné k financování z tzv. Šablon

Přihlásit se

0 Účastníků

KURZ LZE REALIZOVAT I VÝJEZDNĚ PRO CELÝ PEDAGOGICKÝ SBOR PŘÍMO VE VAŠÍ ŠKOLE – PRO CENU A POČET ÚČASTNÍKŮ NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE.

Počet vyučovacích hodin: 8

Pro koho je kurz určen: pedagogičtí pracovníci středních a vyšších škol (pedagogové, asistenti pedagoga, vedoucí pedagogičtí pracovníci), poradenští pracovníci ve školství, školní psychologové, školní speciální pedagogové.

Obsah kurzu je zaměřen na:&…

Více

21.11.201909:00 – 16:30

Vzdělávací centrum Anenská
Anenská 10/10, 602 00 Brno

MŠMT – vhodné k financování z tzv. Šablon

Přihlásit se

0 Účastníků

Počet vyučovacích hodin: 8 Pro koho je kurz určen: sociální pracovníci v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství; pracovníci v sociálních službách/ neformální pečovatelé v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství Obsah kurzu je zaměřen na: klienty s PAS předškolního věku (např. raná péče) a klienty s&…

Více

22.11.201909:00 – 16:30

Vzdělávací centrum Anenská
Anenská 10/10, 602 00 Brno

MŠMT – vhodné k financování z tzv. Šablon

Přihlásit se

1 Účastníků

Počet vyučovacích hodin: 8

Pro koho je kurz určen: pedagogičtí pracovníci základních škol (pedagogové, asistenti pedagoga, vychovatelé, vedoucí pedagogičtí pracovníci), poradenští pracovníci ve školství, školní psychologové, školní speciální pedagogové.

Obsah kurzu je zaměřen na: žáci s PAS na základní škole

Cíl kurzu: Seznámit účastníky s postupy při rozvoji sociálních dovedností …

Více

22.11.201909:00 – 16:30

Vzdělávací centrum Anenská
Anenská 10/10, 602 00 Brno

MŠMT – vhodné k financování z tzv. Šablon

Přihlásit se

0 Účastníků

Počet vyučovacích hodin: 8

Pro koho je kurz určen: pedagogičtí pracovníci středních a vyšších odborných škol (pedagogové, asistenti pedagoga, vedoucí pedagogičtí pracovníci), poradenští pracovníci ve školství, školní psychologové, školní speciální pedagogové.

Obsah kurzu je zaměřen na: žáci s PAS na SŠ a studenti s PAS na VOŠ

Cíl kurzu: Seznámit účastníky s postupy př…

Více

27.11.201908:30 – 15:30

MŠMT – vhodné k financování z tzv. Šablon

Přihlásit se

2 Účastníků

Počet vyučovacích hodin: 8 (lze hradit z tzv. Šablon)

Místo konání: Lipka – pracoviště Kamenná, Kamenná 20, Brno

Pro koho je kurz určen: pedagogičtí pracovníci základních škol (pedagogové, asistenti pedagoga, vychovatelé, vedoucí pedagogičtí pracovníci), poradenští pracovníci ve školství.

Obsah kurzu je zaměřen na: žáci s PAS na ZŠ

Cíl kurzu: Seznámit pedagogické pracovníky se specifiky vzdělávání žáků s PAS při inkluzivním vzdě…

Více

10.3.202009:00 – 16:30

Vzdělávací centrum Anenská
Anenská 10/10, 602 00 Brno

MŠMT – vhodné k financování z tzv. Šablon

Přihlásit se

0 Účastníků

Počet vyučovacích hodin: 8

Pro koho je kurz určen: sociální pracovníci v oblasti sociální péče a sociálního poradenství; pracovníci v sociálních službách/ neformální pečovatelé v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství

Obsah kurzu je zaměřen na: klienty s PAS a klienty s PAS s přidruženým různým …

Více

Na vyžádání

Vzdělávací centrum Anenská
Anenská 10/10, 602 00 Brno

MŠMT – vhodné k financování z tzv. Šablon

Přihlásit se

0 Účastníků

Počet vyučovacích hodin: 16

Pro koho je kurz určen: pedagogičtí pracovníci základních škol zřízených dle § 16 odst. 9 (pedagogové, asistenti pedagoga, vedoucí pedagogičtí pracovníci), poradenští pracovníci ve školství.

Obsah kurzu je zaměřen na: žáci s PAS s přidruženým mentálním postižením na ZŠ

Cíl kurzu: Seznámit a naučit pedagogické pracovníky používat nové strategie …

Více

Na vyžádání

Vzdělávací centrum Anenská
Anenská 10/10, 602 00 Brno

MŠMT – vhodné k financování z tzv. Šablon

Přihlásit se

0 Účastníků

Počet vyučovacích hodin: 16

Pro koho je kurz určen: pedagogičtí pracovníci základních škol zřízených dle §16 odst. 9 (pedagogové, asistenti pedagoga, vedoucí pedagogičtí pracovníci), poradenští pracovníci ve školství.

Obsah kurzu je zaměřen na: žáci s PAS s přidruženým mentálním postižením na ZŠ

Cíl kurzu: Seznámit a naučit pedagogické pracovníky používat nové strategie …

Více

Na vyžádání

Vzdělávací centrum Anenská
Anenská 10/10, 602 00 Brno

MŠMT – vhodné k financování z tzv. Šablon

Přihlásit se

0 Účastníků

Počet vyučovacích hodin: 16

Pro koho je kurz určen: pedagogičtí pracovníci mateřských škol (pedagogové, asistenti pedagoga, vedoucí pedagogičtí pracovníci), poradenští pracovníci ve školství.

Obsah kurzu je zaměřen na: děti s PAS předškolního věku

Cíl kurzu: Připravit pedagogické pracovníky na specifika vzdělávání dětí s PAS při inkluzivním vzdělávání v …

Více

OSTATNÍ (Pro rodiče, děti a jiné)

Na vyžádání

OSTATNÍ (Pro rodiče, děti a jiné)

Nácviky sociálních dovedností jsou určeny primárně pro děti ve věku 10-18 let s vysoce funkčním autismem nebo Aspergerovým syndromem. V případě, že Vaše dítě nepatří do této věkové kategorie, je nutno konzultovat možnosti s lektory. Jedna lekce trvá cca 45minut (základní balík = 8 lekcí 1x za týden). Platba probíhá při prvním nácviku, a to buď najednou, nebo se částka rozdělí na 2x. Přesný počet lekcí bude individuálně dojednán na osobní schůzce …

Více

Na vyžádání

OSTATNÍ (Pro rodiče, děti a jiné)

Služba je určena:

  • pro děti nemluvící
  • pro děti, které začínají komunikovat
  • pro děti, které verbálně komunikují, ale potřebují podporu pro funkční komunikaci

Konzultace zahrnuje:

  • individuální práci s dítětem
  • konzultaci s rodičem
  • zácvik rodiče
  • ukázky pomůcek

Nácvik je plně individualizov&…

Více

Na vyžádání

OSTATNÍ (Pro rodiče, děti a jiné)

Tyto nácviky jsou určeny pro děti, které prošly individuálními Nácviky sociálních dovedností. Zároveň je nezbytné, aby lektorky skupinové nácviky u dítěte doporučily. Nácviky jsou určeny primárně pro děti ve věku 6-9let s vysoce funkčním autismem nebo Aspergerovým syndromem. V případě, že Vaše dítě nepatří do této věkové kategorie, je nutno konzultovat možnosti s lektory. Jedna lekce trvá cca 45minut (základní balík = 10 lekcí 1x za týden). Platba je …

Více

Na vyžádání

OSTATNÍ (Pro rodiče, děti a jiné)

Tyto nácviky jsou určeny pro děti, které prošly individuálními Nácviky sociálních dovedností. Zároveň je nezbytné, aby lektorky skupinové nácviky u dítěte doporučily. Nácviky sociálních dovedností jsou určeny primárně pro děti ve věku 10-14 let s vysoce funkčním autismem nebo Aspergerovým syndromem. V případě, že Vaše dítě nepatří do této věkové kategorie, je nutno konzultovat možnosti s lektory. Jedna lekce trvá cca 45minut (základní balík = 10 lekcí 1x za t&…

Více

Na vyžádání

OSTATNÍ (Pro rodiče, děti a jiné)

Struktura přednášky:

– seznámení, úvod

– minikvíz

– interaktivní seznámení s tématem

– práce s videoukázkami

– práce ve skupinách

– diskuze na závěr

 

Žák s PAS se programu neúčastní, s programem musí souhlasit jeho zákonní zástupci.

Časová náročnost: 2 vyučovací hodiny, individuálně je možno domluvit úpravy času i programu.

Lektoři – psycholog, speciální pedagog.

Cena: 2.700,- (+ případné cestovné pro přednášky mimo Brno)

 

Bližší informace Vám …

Více

Struktura přednášky:

– seznámení, úvod

– minikvíz

– interaktivní seznámení s tématem

– práce s videoukázkami

– práce ve skupinách

– diskuze na závěr

 

Žák s PAS se programu neúčastní, s programem musí souhlasit jeho zákonní zástupci.

Časová náročnost: 2 vyučovací hodiny, individuálně je možno domluvit úpravy času i programu.

Lektoři – psycholog, speciální pedagog.

Cena: 2.700,- (+ případné cestovné pro přednášky mimo Brno)

 

Bližší informace Vám zprostředkuje Mgr. Klára Geislerová,
tel. 777 106 392, E-mail: vzdelavani@paspoint.cz

Níže uvedené obchodní podmínky neplatí pro tuto službu.

Na vyžádání

OSTATNÍ (Pro rodiče, děti a jiné)

Struktura přednášky:

– představení, úvod

– seznamovací hra

– Co je to autismus – interaktivní seznámení s tématem (hry, názorné příklady, …)

– Příběh dítěte s PAS – rozbor, reflexe

– Diskuze na závěr

 

Žák s PAS se programu neúčastní, s programem musí souhlasit jeho zákonní zástupci.

Časová náročnost: 3 vyučovací hodiny, individuálně je možno domluvit úpravy času i programu.

Lektoři: psycholog, speciální pedagog.

Cena: 3.500,- (+ případné cestovné pro přednášky …

Více

Struktura přednášky:

– představení, úvod

– seznamovací hra

– Co je to autismus – interaktivní seznámení s tématem (hry, názorné příklady, …)

– Příběh dítěte s PAS – rozbor, reflexe

– Diskuze na závěr

 

Žák s PAS se programu neúčastní, s programem musí souhlasit jeho zákonní zástupci.

Časová náročnost: 3 vyučovací hodiny, individuálně je možno domluvit úpravy času i programu.

Lektoři: psycholog, speciální pedagog.

Cena: 3.500,- (+ případné cestovné pro přednášky mimo Brno)

 

Bližší informace Vám zprostředkuje Mgr. Klára Geislerová,
tel. 777 106 392, E-mail: vzdelavani@paspoint.cz

Níže uvedené obchodní podmínky neplatí pro tuto službu.

Na vyžádání

OSTATNÍ (Pro rodiče, děti a jiné)

Struktura přednášky:

– poskytnutí vhledu do problematiky PAS

– ukázky názorných příkladů

– video ukázky

– prostor pro dotazy

 

Program je koncipován na 1 hodinu (60 minut), individuálně je možno domluvit jeho úpravy.

Vhodné jako doplnění přednášky pro spolužáky žáka s autismem (viz další přednášky).

Lektoři – psycholog, speciální pedagog.

Cena: 1.000,- (+ případné cestovné pro přednášky mimo Brno)

 

Bližší informace Vám zprostředkuje Mgr. Klára Geislerová,
tel. 777 106 392, E-mail:

Více

Struktura přednášky:

– poskytnutí vhledu do problematiky PAS

– ukázky názorných příkladů

– video ukázky

– prostor pro dotazy

 

Program je koncipován na 1 hodinu (60 minut), individuálně je možno domluvit jeho úpravy.

Vhodné jako doplnění přednášky pro spolužáky žáka s autismem (viz další přednášky).

Lektoři – psycholog, speciální pedagog.

Cena: 1.000,- (+ případné cestovné pro přednášky mimo Brno)

 

Bližší informace Vám zprostředkuje Mgr. Klára Geislerová,
tel. 777 106 392, E-mail: vzdelavani@paspoint.cz

Níže uvedené obchodní podmínky neplatí pro tuto službu.

 

E-LEARNING