Vzdělávání

V současné době vypisujeme méně termínů kurzů realizovaných v Brně, ale zaměřujeme se na realizaci kurzů „na míru“ pro soukromé organizace (školy, neziskovky, sociální služby, apod.).

V případě dotazů ohledně našich kurzů můžete kontaktovat telefonicky nebo e-mailem koordinátorku vzdělávání Mgr. Kláru Vrtěnovou.

Kontakt: vzdelavani@paspoint.cz, tel. 777 106 392

Obchodní podmínky_vzdělávání

Kompletní nabídku kurzů si můžete prohlédnout v katalogu ke stažení zde.

MŠMT

1.12.202208:00 – 15:30

Vzdělávací centrum Anenská
Anenská 10/10, 602 00 Brno

MŠMT

Přihlásit se

12 Účastníků

2.12.202208:30 – 12:00

MŠMT

Přihlásit se

2 Účastníků

Na vyžádání

Vzdělávací centrum Anenská
Anenská 10/10, 602 00 Brno

MŠMT

Přihlásit se

0 Účastníků

Na vyžádání

Vzdělávací centrum Anenská
Anenská 10/10, 602 00 Brno

MŠMT

Na vyžádání

Vzdělávací centrum Anenská
Anenská 10/10, 602 00 Brno

MŠMT

Přihlásit se

0 Účastníků

Na vyžádání

Vzdělávací centrum Anenská
Anenská 10/10, 602 00 Brno

MŠMT

Přihlásit se

0 Účastníků

MPSV

Na vyžádání

MŠMT – vhodné k financování z tzv. Šablon

Přihlásit se

1 Účastníků

Na vyžádání

Vzdělávací centrum Anenská
Anenská 10/10, 602 00 Brno

MŠMT – vhodné k financování z tzv. Šablon

Přihlásit se

0 Účastníků

Na vyžádání

Vzdělávací centrum Anenská
Anenská 10/10, 602 00 Brno

MŠMT – vhodné k financování z tzv. Šablon

Přihlásit se

0 Účastníků

BEZ AKREDITACE

Na vyžádání

OSTATNÍ (Pro rodiče, děti a jiné)

 

E-LEARNING

 

Školení pro organizace

Pokud máte zájem o kurz pořádaný ve Vaší škole nebo organizaci, můžete vybírat z kompletní nabídky v našem katalogu (akreditace MŠMT, ŠABLONY, MPSV) nebo nás kontaktovat telefonicky a e-mailem a podobu kurzu dohodnout dle vašich očekávání a našich možností. Níže uvádíme nejčastější požadavky na soukromé kurzy.

 

Časté typy kurzů pro celé sborovny/organizace

 

  1. Mateřské školy

Nastupuje nám první dítě s autismem (máme více nových dětí s autismem) a byli bychom rádi, kdyby byli pedagogové proškoleni, dostali základní informace a mohli se případně doptat na konkrétní otázky z praxe. V tomto případě do školky jezdí 2 speciální pedagožky (Mgr. Veronika Pelánová a Mgr. Renata Katovská) a realizují formu kurzu – Osobnostně sociální rozvoj dětí a žáků v mateřské škole a základní škole (akreditace MŠMT, 8 hodin – realizováno během 1 dne nebo rozděleno na 2 odpoledne). Cena dohodou dle počtu účastníků i místa realizace. Kurz je tematicky zaměřen tak, aby pedagogy navedl, jak děti s PAS co nejlépe začlenit do kolektivu a běžného chodu dne, poskytuje vhled do témat autismu, strukturovaného učení, nácviku komunikace a sociálních dovedností.

 

Více informací o kurzu v katalogu nebo zde:

Osobnostně sociální rozvoj dětí a žáků s autismem v mateřské škole a základní škole – Paspoint – podporujeme lidi s autismem

 

  1. Základní a střední školy

Nastupuje nám první žák s autismem (máme více nových žáků s autismem) a byli bychom rádi, kdyby byli pedagogové proškoleni, dostali základní informace a mohli se případně doptat na konkrétní otázky z praxe. V tomto případě se většinou domlouváme na tom, že do školy jedou 2 lektoři, psycholog a speciální pedagog a realizují formu kurzu – Inkluzivní vzdělávání žáků s PAS v ZŠ/SŠ  (akreditace MŠMT, 8 hodin – realizováno během 1 dne nebo rozděleno na 2 odpoledne). Cena dohodou dle počtu účastníků i místa realizace.

 

Více informací o kurzech v katalogu nebo zde:

Inkluzivní vzdělávání žáků s PAS v základní škole – Paspoint – podporujeme lidi s autismem

Inkluzivní vzdělávání žáků a studentů s PAS na střední škole a vyšší odborné škole – Paspoint – podporujeme lidi s autismem

 

  1. Školy zřízené dle §16. odst. 9 školského zákona

Školy, které již mají více zkušeností a hodně žáků s PAS nás kontaktují často již s přesným požadavkem na konkrétní zaměření kurzu – problémové chování, komunikace s vizuální podporou, trivium u žáků s PAS, atd.

Školy, kde se třídy pro žáky s PAS zakládají, nebo které mají více nových pedagogických pracovníků, mohou žádat o návštěvu autistické školy v Brně, je realizován soukromý kurz – Praktické informace ke vzdělávání dětí a žáků s autismem ve škole zřízené dle § 16, odst. 9 školského zákona (akreditace MŠMT, 4 hodiny, pro 4 účastníky 5000Kč.

 

Více informací o kurzech v katalogu nebo zde:

Praktické informace ke vzdělávání dětí a žáků s autismem ve škole zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona – Paspoint – podporujeme lidi s autismem

 

  1. Neziskové organizace a sociální služby

Realizujeme také kurzy pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří pracují s klienty s PAS. Nejčastěji realizujeme kurzy na míru pro osobní asistenty nebo pracovníky stacionářů. V tomto případě si nás často organizace zvou kvůli problémovému chování klientů, volíme tedy formu kurzu Zvládání náročného chování klientů s autismem, kde je výhodou, že mohou všichni pracovníci společně konzultovat případné náročné chování svých klientů (akreditace MPSVT, 8 hodin, cena dle počtu účastníků a místě konání kurzu).

Více informací o kurzu v katalogu nebo zde:

Zvládání náročného chování klientů s autismem – akreditace MPSV – Paspoint – podporujeme lidi s autismem