Informace o zpracování osobních údajů

Organizace Paspoint, z.ú. se při zpracování osobních údajů řídí nařízením GDPR, tj. obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

 

Pro účely výkonu své činnosti, zejména realizace registrovaných sociálních služeb, vzdělávání a volnočasových aktivit, zpracovává údaje nutné pro uskutečnění smluvního kontraktu mezi poskytovatelem služeb a uživatelem (např. údaje a kontakty na zájemce o službu, na klienty služeb, zákonné zástupce klientů služeb nebo účastníky kurzů).

 

Nutnost užití techto dat vychází z nařízení GDPR, podmínek dotačních řízení, vnitřní směrnice organizace a platných zákonů ČR.

 

Pro jakékoliv jiné nakládaní s osobními údaji je nutné, aby organizace získala od fyzických či právnických osob souhlas. Tento souhlas může být kdykoliv odvolán bez udání důvodu a to písemně či emailem.

 

Pro více informací, prosím, kontaktujte ředitele organizace Ing. Tomáše Dostál, tel. 775 170 795, reditel@paspoint.cz.