Základní charakteristika

Porucha autistického spektra (PAS) je celoživotní neurovývojové postižení. Lidé s touto diagnózou nereagují vždy přiměřeně na běžné životní situace, protože nerozumí správně tomu, co vidí, slyší a prožívají.

Projevy autismu jsou rozmanité a nelze najít dva jedince se stejnými projevy. I přes tuto rozmanitost se postižení projevuje především ve třech oblastech: komunikaci, sociálním chování a představivosti.