Základní charakteristika

Slovo autistmus pochází z řeckého slova autos = sám. Bývá spojováno se symptomem uzavřenosti. Jedná se o celoživotní neurovývojové postižení dětského mentálního vývoje.

Více informací

Charakteristické projevy

Projevy autismu jsou velmi rozmanité, nelze najít dva jedince s autismem, kteří by měli stejné projevy. Přibližně však lze charakteristické projevy lidí s PAS rozdělit podle jejich chování, komunikace nebo  zájmů.

Více informací

Rozdělení

Diagnóza „porucha autistického spektra“ může konkrétně znamenat „dětský autismus“, „atypický autismus“, „Rettův syndrom“ nebo „Aspergerův syndrom“.

Více informací

apla_cover