Naše služby

Zobrazit vše +
  • Vzdělávání

    Nazíme kurzy pro pedagogické pracovníky (akreditace MŠMT), pro pracovníky v sociální oblasti (akreditace MPSV), pro lékařský a nelékařský zdravotnický personál, veřejnost, rodiče, klienty. Kontakt: vzdelavani@paspoint.cz, tel. ...
  • Volnočasové aktivity

    Zájmové kroužky, výlety a tábory organizujeme tak, aby odpovídaly individuálním potřebám účastníků. Volnočasové aktivity mají předem danou, jasnou strukturu, klienti chodí do známého ...
  • Osobní asistence

    Osobní asistence je terénní sociální služba, která je poskytována především dětem a dospělým lidem s poruchou autistického spektra (PAS) od 1 roku dítěte v Jihomoravském ...

Aktuality

Zobrazit vše +