• Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

    Sociálně aktivizační služba (SAS) vznikla jako důsledek zkoumání potřeb rodin s dětmi s poruchami autistického spektra v rámci tříletého provozu Poradenského centra Paspoint, jehož činnost byla zaměřena na ...
 • Raná péče

    Raná péče je terénní (převažující) a ambulaantní sociální služba zaměřená na pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá dítě s diagnostikovanou poruchou autistického spektra nebo podezřením na tuto ...
 • Osobní asistence

    Osobní asistence je terénní sociální služba, která je poskytována všem lidem se zdravotním postižením, v našem případě především dětem a dospělým lidem s poruchou autistického spektra ...
 • Volnočasové aktivity

  Volnočasové aktivity jsou mnoho let nedílnou součástí Paspointu. V závislosti na podpoře dobrovolníků a našich spolupracovníků se snažíme o konstantní nabídku aktivit.   Volnočasové KROUŽKY Každým rokem pořádáme volnočasové ...
 • Vzdělávání

  „Kurzy Paspointu mohu jen doporučit. Praktické, jasné, výstižné. Příjemní lektoři, příjemné prostředí.“ (z hodnocení účastnice našeho kurzu – leden 2023)   Chceme, abyste z našich kurzů odcházeli ...
 • Denní stacionář

    Denní stacionář je ambulantní sociální služba, která je poskytována lidem, kteří se z důvodu věku, zdravotního postižení, či dlouhodobého duševního onemocnění neobejdou bez neustálé pomoci ...
 • Terénní odlehčovací služba

  Terénní odlehčovací služba (TOS) vznikla v roce 2024 jako požadavek na vyplnění mezery mezi službami, které pro rodiny s dětmi s některou z diagnóz poruchy ...