• Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

  Sociálně aktivizační služba (SAS) vznikla jako důsledek zkoumání potřeb rodin s dětmi s poruchami autistického spektra v rámci tříletého provozu Poradenského centra Paspoint, jehož činnost byla zaměřena na ...
 • Raná péče

  Raná péče je terénní sociální služba zaměřená na pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá dítě s diagnostikovanou poruchou autistického spektra nebo podezřením na tuto diagnózu.
 • Osobní asistence

  Osobní asistence je terénní sociální služba, která je poskytována všem lidem se zdravotním postižením, v našem případě především dětem a dospělým lidem s poruchou autistického spektra ...
 • Sociální rehabilitace

    Posláním sociální služby sociální rehabilitace je pomoci člověku s poruchou autistického spektra rozvíjet se v těch oblastech sociálních dovedností, které on sám pokládá za důležité, a ...
 • Volnočasové aktivity

  Zájmové kroužky, výlety a tábory organizujeme tak, aby odpovídaly individuálním potřebám účastníků. Volnočasové aktivity mají předem danou, jasnou strukturu, klienti chodí do známého ...
 • Vzdělávání

  Nazíme kurzy pro pedagogické pracovníky (akreditace MŠMT), pro pracovníky v sociální oblasti (akreditace MPSV), pro lékařský a nelékařský zdravotnický personál, veřejnost, rodiče, klienty. Kontakt: vzdelavani@paspoint.cz, tel. ...