• Raná péče

  Raná péče je terénní sociální služba zaměřená na pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá dítě s diagnostikovanou poruchou autistického spektra nebo podezřením na tuto diagnózu.
 • Osobní asistence

  Osobní asistence je terénní sociální služba, která je poskytována především dětem a dospělým lidem s poruchou autistického spektra (PAS) ve věku 1 – 64 let ...
 • Sociální rehabilitace

  Ve středu 14. listopadu a čtvrtek 15. listopadu 2018 nebude z důvodů vzdělávacích aktivit všech zaměstnanců sociální rehabilitace služba v provozu.   Posláním sociální služby sociální rehabilitace ...
 • Volnočasové aktivity

  Zájmové kroužky, výlety a tábory organizujeme tak, aby odpovídaly individuálním potřebám účastníků. Volnočasové aktivity mají předem danou, jasnou strukturu, klienti chodí do známého ...
 • Vzdělávání

  Nazíme kurzy pro pedagogické pracovníky (akreditace MŠMT), pro pracovníky v sociální oblasti (akreditace MPSV), pro lékařský a nelékařský zdravotnický personál, veřejnost, rodiče, klienty. Kontakt: vzdelavani@paspoint.cz, tel. ...