Sociální interakce a sociální chování

osamělý

 

Typ osamělý – osamělý ve většině situací. Nejeví zájem o sociální kontakt ani komunikaci. Je odtažitý.

 

aktivni, zvláštníTyp aktivní, zvláštní – je až příliš spontánní, objevovat se může sociální dezinhibice (dotýkání, líbání, objímání cizích lidí), přehnaná či bizarni mimika a gesta, ulpívavé dotazování.

 

pasivní


Typ pasivní
– je málo spontánní, nedokáže správně projevit své potřeby, není schopen se vcítit, chybí mu sociální intuice.

 

smíšený, zvláštníTyp smíšený-zvláštní – charakteristické je nesourodé sociální chování, velké výkyvy v kvalitě kontaktu, objevují se prvky osamělosti, pasivity, aktivního a formálního přístupu.

 

formálníTyp formální – má dobré vyjadřovací schopnosti, vyšší IQ, chová se konzervativně (odtažitě), zájmy bývají enycklopedické, mluví formálně.

 


 

Komunikace

opožděná řečOpožděný vývoj řeči – případně se řeč nevyvine vůbec (komunikuje například mimikou, gesty)

 

 

odlišná řečNápadně odlišný vývoj řeči – má problém vést běžnou konverzaci, používá zvláštní výrazy

 

 

minimální mimkaMinimální užívání mimiky a gest – má problém v navazování komunikace a očním kontaktem, mimika je „nečitelná“, gesta omezená nebo ve formě stereotypií

 

 


 

Představivost, zájmy a hra

zvláštní pohybyStereotypní a jiné zvláštní pohyby a postoje těla – motorické manýry (třepání či kroutivé pohyby rukama a prsty nebo komplexní specifické pohyby celým tělem)

 

omezene_zájmyOmezené zájmy – nápadně výrazné zaujetí pro jednu nebo více činností – abnormální svojí intenzitou nebo předmětem zájmu. Ulpívá na nefunkčních rituálech a rutinní činnosti.

 

netradiční hračkyNehraje si s hračkami běžným způsobem – napříkad s autíčkem nejezdí po podložce, ale točí jen s kolečky a podobně.

 

 


 

Nespecifické projevy

zkreslené vnímáníZkreslené vnímání – člověk nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá, nereaguje adekvátně v běžných situacích. Někdy se objevuje hypersenzitivita na zvuky, světlo, čichové podněty.

 

těžko motivovatelnýTěžko motivovatelný k řízeným činnostem