Potřebujete pomoc?

Organizace Paspoint, z.ú. nabízí služby více jak 100 poradců, speciálních pedagogů, asistentů, psychologů, lektorů či dobrovolníků. Vyberte si oblast, kterou potřebujete řešit, a kontaktujte nás.


Má vaše dítě (ve věku 0-6 let) diagnózu autismus nebo podezření na ni a potřebujete pomoc či poradit?

Kontaktujte vedoucí rané péče Mgr. Veroniku Pelánovou, email: pelanova@paspoint.cz.


Má vaše dítě (ve věku 7-18 let) diagnózu autismus nebo podezření na ni a potřebujete pomoc či poradit?

Kontaktujte vedoucí sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Mgr. Lucii Hemalovou, email: hemalova@paspoint.cz.


Máte dítě staršího školního věku či dospělého člena rodiny, který má diagnózu autismus nebo podezření na ni, a potřebujete pomoc či poradit?

Kontaktujte vedoucí sociální rehabilitace, email: sr@paspoint.cz.


Mám diagnózu autismus nebo podezření na ni a potřebuji pomoc nebo poradit?

Kontaktujte vedoucí sociální rehabilitace Mgr. Martinu Modrákovou, email: modrakova@paspoint.cz.


Potřebuji pomoci sám nebo někdo blízký z mého okolí v běžných činnostech, potřebuji doprovod či jinou asistenci?

Kontaktujte vedoucího osobní asistence Mgr. Martina Polenského, email: polensky@paspoint.cz.


Mám zájem o vzdělávání (profesní, rodičovské, sourozenecké, aj.) či různé nácviky pro sebe nebo pro svého blízkého?

Kontaktujte vedoucí vzdělávacího centra Mgr. Kláru Matuštíkovou, email: vzdelavani@paspoint.cz.


Mám zájem získat informace o volnočasových aktivitách jako jsou kroužky, tábory, výlety?

Kontaktujte vedoucího volnočasového a dobrovolnického centra Mgr. Martina Polenského, email: polensky@paspoint.cz.


Potřebuji pomoci, ale ani jedna z předchozích možností to není?

Kontaktujte ředitele organizace Tomáše Dostála, email: reditel@paspoint.cz, tel. 775 170 795.