Online – Osobní asistence u klientů s autismem – akreditace MPSV

Školy zřízené dle §16 odst. 9 ŠZ, Kurzy MPSV

Více

Začíná 3 Dny, 10 Hodiny

24.3.2023

Termín březen 2023 zrušen pro nenaplnění minimální kapacity.

 

Akreditace: MPSV

 

Počet vyučovacích hodin:

celkem 8 hodin rozdělených ve 3 dnech (4 + 2 + 2)

 

Termíny tohoto běhu kurzu:

  1. setkání: 24. 3. 2023 (pátek) 9:00 – 12:30
  2. setkání: 5. 6. 2023 (pátek) 9:00 – 10:30
  3. setkání: 18. 9. 2023 (pátek) 9:00 – 10:30

Všechny termíny budou probíhat jako online schůzky přes platformu Microsoft TEAMS.

 

Pro koho je kurz určen:

Kurz je primárně určen pro osobní asistenty u klientů s PAS, ale vítáme také účast asistentů pedagoga i zájemců o danou problematiku.

 

Cíl kurzu:

Kurz poskytuje základní informace vedoucí k adekvátnímu poskytování osobní asistence klientům s autismem a prostor pro vlastní reflexi v průběhu času. Jedná se o vícedenní kurz celkem na 8 vyučovacích hodin (1. den – 4 hodiny, 2. den – 2 hodiny, 3. den – 2 hodiny). První den poskytuje základní teoreticko-praktické informace, druhý a třetí den s časovým odstupem zhruba 3 měsíců poskytují možnost konzultace vlastních zkušeností frekventantů v práci osobního asistenta.

 

Program:

První setkání:

  • Charakteristiky klientů s autismem, zaměření na specifika v myšlení, chování a komunikaci. K lepšímu pochopení těchto charakteristik využíváme rozbor videí a příkladů z praxe.
  • Možné příčiny náročného chování klientů s autismem a způsoby jeho řešení. Klíčová část je věnována prevenci náročného chování spojeného s proaktivním přístupem pracovníků.
  • Tvorba individuálních plánů a případné využití krizových plánů. Ukázky konkrétních kazuistik výrazně odlišných klientů.

Druhé a třetí setkání

  • V navazujících dvou setkáních frekventanti představují svoji práci ostatním nejen se zaměřením na klienty, ale popisují i vliv práce na ně samotné. Společně, za vedení lektorů, hledají strategie, které jim pomáhají zvládat náročné momenty práce osobního asistenta.

 

Lektoři:

Podpůrný tým psychologů z Osobní asistence Paspoint, z.ú.

Mgr. Jakub Bednář

Mgr. Stanislav Konečný

 

Cena: 2.000,-