Vzdělávání žáků s chováním náročným na péči ve škole zřízené dle §16 odst. 9 školského zákona

Školy zřízené dle §16 odst. 9 ŠZ, Kurzy MPSV

Více

3.5.2023 13:00 – 16:20

Vzdělávací centrum Hübnerova

Marie Hübnerové 1, Brno Řečkovice

13 Účastníků

 

Akreditace: není

 

Počet vyučovacích hodin: 4

13:00 – 16:20, vč. přestávky

 

Pro koho je kurz určen:

Pedagogičtí pracovníci škol zřízených dle §16, odst. 9 (pedagogové, asistenti pedagoga, vedoucí pedagogičtí pracovníci).

Přihlásit se mohou také rodiče a další zájemci o danou problematiku.

 

Lektoři:

Lektorský tým z autistické školy MŠ, ZŠ a PrŠ Brno, Štolcova, p.o.

Mgr. David Drápela – zástupce ředitele pro základní školu

Mgr. Klára Geislerová – školní speciální pedagog a vedoucí ŠPP

Mgr. Zuzana Žampachová – zástupkyně ředitele pro SPC

 

Kurzu se účastní vždy 1 – 2 lektoři dle aktuálních možností

 

Cíl kurzu:

Seznámit účastníky s možnými příčinami náročného chování a možnostmi jeho minimalizace, vše s ohledem na konkrétní dotazy z praxe účastníků.

Součástí všech kurzů a workshopů je možnost shlédnout pomůcky, videozáznamy z výuky a konzultovat své dotazy.

 

Program:

1. Příčiny a důvody chování náročného na péči.

2. Strategie a možnosti minimalizace náročného chování.

3. Diskuze o daných situacích z praxe.

 

Cena: 550Kč

 

Bližší informace Vám zprostředkuje Mgr. Klára Vrtěnová,
tel. 777 106 392, E-mail: vzdelavani@paspoint.cz