Rozvoj hrubé motoriky a tělesná výchova u žáků s PAS

Školy zřízené dle §16 odst. 9 ŠZ, Kurzy MPSV

Více

28.11.2023 13:00 – 16:20

Vzdělávací centrum Hübnerova

Marie Hübnerové 1, Brno Řečkovice

8 Účastníků

Kurz má již naplněnou minimální kapacitu pro realizaci, bude se tedy konat.

Akreditace: není

(aktualizováno) Změny v akreditacích vzdělávacích programů v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků účinné od 1. září 2023, MŠMT ČR (msmt.cz)

 

Počet vyučovacích hodin: 4

13:00 – 16:20, vč. přestávky

 

Pro koho je kurz určen:

Pedagogičtí pracovníci škol zřízených dle §16, odst. 9 (pedagogové, asistenti pedagoga, vedoucí pedagogičtí pracovníci).

Přihlásit se mohou také rodiče a další zájemci o danou problematiku, např. učitelé a asistenti z běžných škol.

 

Lektoři:

Lektorský tým z autistické školy MŠ, ZŠ a PrŠ Brno, Štolcova, p.o.

Mgr. David Drápela – zástupce ředitele pro základní školu

Mgr. Klára Geislerová – školní speciální pedagog a vedoucí ŠPP

Mgr. Zuzana Žampachová – zástupkyně ředitele pro SPC

 

Kurzu se účastní vždy 1 – 2 lektoři dle aktuálních možností

 

Cíl kurzu:

Seznámit účastníky s problematikou výuky tělesné výchovy u žáků s PAS, s metodami, postupy a pomůckami využívanými při pohybovém vzdělávání.

 

Součástí všech kurzů a workshopů je možnost shlédnout pomůcky, videozáznamy z výuky a konzultovat své dotazy.

 

Program:

1. Oblasti determinující pohybové vzdělávání a rozvoj.

2. Metody, postupy, pomůcky.

3. Praktické vyzkoušení si metod a postupů.

 

Cena: 700Kč

 

Hodnocení účastníků  tohoto workshopu realizovaného na podzim 2022:

„Velice přínosná nabídka pomůcek, jejich využití a zakomponování do výuky.“

„Dnešní kurz byl úžasný, spoustu inspirace a skvělých nápadů.“

„Kvalitní prakticky zaměřený seminář.“

„Praktická výuka, ne pouze verbálně, super přínos pro praxi.“

„Kurz a ostatní kurzy, na kterých jsem byla, jsou velmi přínosné a inspirativní a také názorné. Lektoři jsou vstřícní a snaží se poradit s různými problémy, i individuálními. Moc děkuji.“

 

Bližší informace Vám zprostředkuje Mgr. Klára Vrtěnová,
tel. 777 106 392, E-mail: vzdelavani@paspoint.cz