Rozvoj smysluplného trávení volného času u dětí a žáků s PAS

Školy zřízené dle §16 odst. 9 ŠZ, Kurzy MPSV

Více

Na vyžádání

Vzdělávací centrum Hübnerova

Marie Hübnerové 1, Brno Řečkovice

 

Akreditace: není

 

Počet vyučovacích hodin: 4

13:00 – 16:20, vč. přestávky

 

Pro koho je kurz určen:

Pedagogičtí pracovníci škol zřízených dle §16, odst. 9 (pedagogové, asistenti pedagoga, vedoucí pedagogičtí pracovníci).

Přihlásit se mohou také rodiče a další zájemci o danou problematiku, např. učitelé a asistenti z běžných škol.

 

Lektoři:

Lektorský tým z autistické školy MŠ, ZŠ a PrŠ Brno, Štolcova, p.o.

Mgr. David Drápela – zástupce ředitele pro základní školu

Mgr. Klára Geislerová – školní speciální pedagog a vedoucí ŠPP

Mgr. Zuzana Žampachová – zástupkyně ředitele pro SPC

 

Kurzu se účastní vždy 1 – 2 lektoři dle aktuálních možností

 

Cíl kurzu:

Seznámit účastníky s důležitostí rozvoje smysluplného trávení volného času, jakožto prostředku prevence a minimalizace chování náročného na péči.

Součástí všech kurzů a workshopů je možnost shlédnout pomůcky, videozáznamy z výuky a konzultovat své dotazy.

 

Program:

1. Rozvoj smysluplného trávení volného času – proč, specifika u osob s autismem, vliv na chování náročné na péči.

2. Výtvarná výchova – metody, postupy, pomůcky.

3. Hudební výchova – metody, postupy, pomůcky.

4. Pracovní činnosti – metody, postupy, pomůcky.

 

Cena: 1000 Kč

 

Bližší informace Vám zprostředkuje Mgr. Klára Vrtěnová,
tel. 777 106 392, E-mail: vzdelavani@paspoint.cz