Rozvoj akademických dovedností u žáků s PAS – čtení a psaní

Školy zřízené dle §16 odst. 9 ŠZ, Kurzy MPSV

Více

12.4.2023 13:00 – 16:30

Vzdělávací centrum Hübnerova

Marie Hübnerové 1, Brno Řečkovice

Již není možné se přihlásit, kurz zrušen pro nenaplnění minimální kapacity.

 

Akreditace: není

 

Počet vyučovacích hodin: 4

13:00 – 16:20, vč. přestávky

 

Pro koho je kurz určen:

Pedagogičtí pracovníci škol zřízených dle §16, odst. 9 ŠZ (pedagogové, asistenti pedagoga, vedoucí pedagogičtí pracovníci).

Přihlásit se mohou také rodiče a další zájemci o danou problematiku, např. učitelé a asistenti z běžných škol.

 

Lektoři:

Lektorský tým z autistické školy MŠ, ZŠ a PrŠ Brno, Štolcova, p.o.

Mgr. David Drápela – zástupce ředitele pro základní školu

Mgr. Klára Geislerová – školní speciální pedagog a vedoucí ŠPP

Mgr. Zuzana Žampachová – zástupkyně ředitele pro SPC

 

Kurzu se účastní vždy 1 – 2 lektoři dle aktuálních možností

 

Cíl kurzu:

Seznámit účastníky s vývojovými milníky a zásadami důležitými pro rozvoj čtení a psaní, s jednotlivými postupy, metodami a pomůckami.

Součástí všech kurzů a workshopů je možnost shlédnout pomůcky, videozáznamy z výuky a konzultovat své dotazy.

 

Program:

1. Zásady pro nácvik čtení, vývojová škála čtenářské pre/gramotnosti.

2. Metody, postupy a pomůcky využívané při nácviku čtení.

3. Zásady pro nácvik psaní, vývojová škála grafomotoriky.

4. Metody, postupy a pomůcky využívané při nácviku psaní.

 

Cena: 550Kč

 

Bližší informace Vám zprostředkuje Mgr. Klára Vrtěnová,
tel. 777 106 392, E-mail: vzdelavani@paspoint.cz