Nácvik sebeobslužných dovedností u dětí a žáků s PAS

Mateřské školyŠkoly zřízené dle §16 odst. 9 ŠZ, Kurzy MPSV

Více

11.4.2023 13:00 – 16:20

Vzdělávací centrum Hübnerova

Marie Hübnerové 1, Brno Řečkovice

Již není možné se přihlásit, kurz zrušen pro nenaplnění minimální kapacity.

 

Akreditace: není

 

Počet vyučovacích hodin: 4

13:00 – 16:20, vč. přestávky

 

Pro koho je kurz určen:

Pedagogičtí pracovníci škol zřízených dle §16, odst. 9 ŠZ (pedagogové, asistenti pedagoga, vedoucí pedagogičtí pracovníci).

Pedagogičtí pracovníci mateřských škol (pedagogové, asistenti pedagoga, vedoucí pedagogičtí pracovníci).

Přihlásit se mohou také rodiče a další zájemci o danou problematiku.

 

Lektoři:

Lektorský tým z autistické školy MŠ, ZŠ a PrŠ Brno, Štolcova, p.o.

Mgr. David Drápela – zástupce ředitele pro základní školu

Mgr. Klára Geislerová – školní speciální pedagog a vedoucí ŠPP

Mgr. Zuzana Žampachová – zástupkyně ředitele pro SPC

 

Kurzu se účastní vždy 1 – 2 lektoři dle aktuálních možností

 

Cíl kurzu:

Seznámit účastníky s metodami, postupy a pomůckami využívanými při rozvoji sebeobslužných dovedností dětí a žáků s PAS.

Součástí všech kurzů a workshopů je možnost shlédnout pomůcky, videozáznamy z výuky a konzultovat své dotazy.

 

Program:

1. Metody a postupy využívané při rozvoji sebeobsluhy.
2. Jednotlivé oblasti sebeobslužných dovedností a metodika jejich rozvoje s ukázkou pomůcek, metod.
3. Náhled do tříd s demonstrací pomůcek a metod (různé úrovně) vážících se k sebeobsluze.

 

Cena: 550Kč

 

Hodnocení účastnic tohoto workshopu na podzim 2022:

„Spousta užitečných informací zaměřených na praxi. Vřele doporučuji.“

„Dnešní kurz byl velice přínosný. Určitě použiji spoustu věcí v praxi. Moc děkuji.“

„Určitě všem vřele doporučuji, získala jsem spoustu nových a důležitých informací, které určitě ve své praxi využiji a ráda se budu i nadále zúčastňovat dalších seminářů.“

 

Bližší informace Vám zprostředkuje Mgr. Klára Vrtěnová,
tel. 777 106 392, E-mail: vzdelavani@paspoint.cz