Vzdělávání žáků s chováním náročným na péči

Základní a střední školy

Více

29.5.2024 13:00 – 16:20

Vzdělávací centrum Hübnerova

Marie Hübnerové 1, Brno Řečkovice

3 Účastníků

Kurz je realizován ve spolupráci s autistickou školou – Mateřská škola, základní škola a praktická škola Brno, Štolcova, příspěvková organizace  – proběhne v přednáškové místnosti nové budovy školy na adrese Marie Hübnerové 1, Brno Řečkovice.

 

Akreditace: není

(aktualizováno) Změny v akreditacích vzdělávacích programů v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků účinné od 1. září 2023, MŠMT ČR (msmt.cz)

 

Počet vyučovacích hodin: 4

13:00 – 16:20, vč. přestávky

 

Pro koho je kurz určen:

Pedagogičtí pracovníci škol (pedagogové, asistenti pedagoga, vedoucí pedagogičtí pracovníci).

Přihlásit se mohou také rodiče a další zájemci o danou problematiku.

 

Lektoři:

Lektorský tým z autistické školy MŠ, ZŠ a PrŠ Brno, Štolcova, p.o.

Mgr. David Drápela – zástupce ředitele pro základní školu

Mgr. Klára Geislerová – školní speciální pedagog a vedoucí ŠPP

Mgr. Zuzana Žampachová – zástupkyně ředitele pro SPC

 

Kurzu se účastní vždy 1 – 2 lektoři dle aktuálních možností

 

Cíl kurzu:

Seznámit účastníky s možnými příčinami náročného chování a možnostmi jeho minimalizace, vše s ohledem na konkrétní dotazy z praxe účastníků.

Součástí všech kurzů a workshopů je možnost shlédnout pomůcky, videozáznamy z výuky a konzultovat své dotazy.

 

Program:

1. Příčiny a důvody chování náročného na péči.

2. Strategie a možnosti minimalizace náročného chování.

3. Diskuze o daných situacích z praxe.

 

Cena: 1000 Kč

 

Hodnocení účastníků tohoto kurzu (ve verzi pro paragrafové školy) realizovaného na jaře 2023:

„Každý kurz je přínosem pro naši práci a vždycky si z něj něco odnesete.“

„Praktické tipy do výuky i mimo ni.“

„Lektorky, které nemají pouze teoretické znalosti, ale velké praktické zkušenosti.“

„Vždy příjemné, ochotné poradit.“

„Kurz doporučuji kvůli možnosti sdílení zkušeností – je to motivační pro další práci.“

„Přehledné, moderní. Kurz bych rozhodně doporučila. Těším se na příště.“

 

 

Bližší informace Vám zprostředkuje Mgr. Klára Vrtěnová,
tel. 777 106 392, E-mail: vzdelavani@paspoint.cz