Hledáme vedoucího pracovníka do sociální rehabilitace

Hledáme vedoucího pracovníka do sociální rehabilitace

Paspoint, z.ú. vypisuje výběrové řízení na pozici vedoucího pracovníka sociální rehabilitace.

Náplň práce:

 • organizuje, plánuje a řídí službu
 • informuje o službě, zpracovává dokumentaci služby pro účely propagace (výroční zprávy, tiskové zprávy apod.)
 • přijímá a vyřizuje stížnosti, podněty a oznámení
 • vede výběrová řízení na pozice ve službě, přijímá a zaškoluje pracovníky,
 • řídí tým pracovníků a zajišťuje jejich vzájemnou zastupitelnost
 • komunikuje s uživateli a konzultanty při slaďování průběhu služby
 • vede pracovní porady
 • spolupodílí se na hodnocení pracovníků
 • organizuje další vzdělávání projektového týmu
 • spoluvytváří metodické materiály dle SQSS ve spolupráci s realizačním týmem služby
 • zaškoluje pracovníky dle metodických materiálů organizace
 • projektové řízení – tvorba průběžných a závěrečných zpráv, aj.
 • jedná se zájemci o službu
 • vykonává sociální šetření
 • uzavírá smlouvy o poskytování služby
 • vede sociální dokumentaci uživatelů
 • poskytuje základní sociální poradenství
 • pracuje s klienty v úzkém vztahu
 • individuálně konzultuje jejich výsledky a průchod jednotlivými aktivitami, hodnotí naplňování plánu osobní rozvoje
 • sestavuje a aktualizuje individuální plán rozvoje
 • komunikuje s rodinou klienta
 • aktivizuje a motivuje klienty v individuálních konzultacích
 • pracuje s klienty na přípravě i při samotném zaměstnání
 • pracuje s klienty v kolektivních aktivitách
 • zpracovává záznam o své činnosti jako podklad pro mzdové účetnictví

Požadujeme:
• způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost,
• odbornou způsobilost podle § 110 zákona o sociálních službách,
• orientaci v zák. o soc. službách č. 108/2006 Sb.,
• empatii, citlivý a důslední přístup k lidem,
• ochotu navázat dlouhodobou spolupráci,
• schopnost pracovat v týmu i samostatně, komunikativnost a odpovědný přístup k práci,
• zkušenosti v sociální rehabilitaci (vítány),
• zkušenosti s prací s lidmi s autismem (vítány).

Nabízíme:
• práci na plný úvazek,
• metodické vedení,
• další vzdělávání pracovníků v sociálních službách,
• technické a materiální zabezpečení,
• smlouvu na dobu určitou s možností prolongace na dobu neurčitou,
• nástup 1.4.2022

Postup výběrového řízeni:

 1. Zašlete svůj životopis a motivační dopis elektronicky co nejdříve na adresu: reditel@paspoint.cz
 2. Vybraní uchazeči budou pozváni na ústní pohovor v prostorách organizace.
 3. S vybraným kandidátem bude uzavřena smlouva.

Tomáš Dostál

ředitel organizace