Výběrové řízení na pozici sociálního pracovníka Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS

Výběrové řízení na pozici sociálního pracovníka Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS

Zajímá vás problematika autismu, chtěli byste se přidat do našeho týmu? Hledáme člověka, který by mohl nastoupit na pozici sociálního pracovníka Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS, která je zaměřena na podporu dětí s poruchami autistického spektra (dále PAS) a jejich rodin. Nástup od 1.3.2022

Hledáme pracovníka, který má:

 • zkušenost s prací s dětmi s PAS,
 • organizační schopnosti – aktivní přístup,
 • schopnost jak samostatné i týmové práce,
 • splněnou kvalifikaci pro výkon sociálního pracovníka dle zák. 108/2006 Sb.

 

Co budete dělat:

 • stanete se součástí týmu SAS,
 • seznámíte se s jeho chodem,
 • budete pracovat s dětmi s PAS,
 • provádět přímou péči o klientské rodiny,
 • budete vést ambulantní konzultace, terénní konzultace v rodinách, školách a školkách,
 • společně s kolegyní vést edukační skupinku,
 • vypracovávat a vyhodnocovat individuální plány a záznamy z konzultací,
 • vyhodnocovat zpětnou vazbu od rodin,
 • pracovat dle standardů služby,
 • posuzovat vývojovou úroveň dítěte a možnosti jeho komplexního rozvoje,
 • shromažďovat a poskytovat informace, které pomohou rodinám v naplňování jejich specifických potřeb a v získávání znalostí a dovedností,
 • zprostředkovávat kontakty na další odborníky,
 • pomáhat při prosazování práv a oprávněných zájmů rodiny, např. při jednání s institucemi,
 • spolu s rodiči vypracovávat individuální plán spolu s osobními cíli, pravidelně ho vyhodnocovat,
 • spolupodílet se na vypracování a průběžné revizi SQSS a dalších metodických materiálů souvisejících s chodem služby.

Co můžeme nabídnout:

 • práci na HPP – celý nebo částečný úvazek,
 • přátelský pracovní kolektiv – dobré pracovní zázemí ve stabilní neziskové organizaci,
 • pružnou pracovní dobu,
 • další vzdělávání,
 • supervizi,
 • 5 týdnů dovolené,
 • odpovídající fixní finanční ohodnocení plus osobní ohodnocení.

Váš životopis spolu s motivačním dopisem zasílejte, prosím, na email: reditel@paspoint.cz. Poté bude s vybranými osobami proveden osobní pohovor.

Tomáš Dostál

ředitel Paspoint, z.ú.