Hledáme psychologa do sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Hledáme psychologa do sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Zajímá vás problematika autismu, chtěli byste se přidat do našeho týmu? Hledáme člověka, který by mohl nastoupit na pozici odborného pracovníka – psychologa v Sociálně aktivizační službě, která je zaměřena na podporu dětí s poruchami autistického spektra (dále PAS) a jejich rodin. Nástup dle dohody.

Hledáme pracovníka, který má:

 • zkušenost s prací s dětmi s PAS,
 • organizační schopnosti – aktivní přístup,
 • schopnost jak samostatné i týmové práce,
 • splněnou kvalifikaci pro výkon odborného pracovníka – psychologa dle zák. 108/2006 Sb.

 

Co budete dělat:

 • stanete se součástí týmu SAS,
 • seznámíte se s jeho chodem,
 • provádět přímou péči o klientské rodiny,
 • poskytovat psychologické poradenství, psychologickou intervenci krizovou, individuální, skupinovou,
 • posuzovat potřeby klientských rodin,
 • posuzovat vývojovou úroveň dítěte a možnosti jeho komplexního rozvoje,
 • shromažďovat a poskytovat informace, které pomohou rodinám v naplňování jejich specifických potřeb a v získávání znalostí a dovedností,
 • zprostředkovávat kontakty na další odborníky,
 • spolu s rodiči vypracovávat individuální plán spolu s osobními cíli, pravidelně ho vyhodnocovat,
 • vyhodnocovat jednotlivé konzultace, správnost zvolených prostředků a naplňování individuálního plánu,
 • vést dokumentaci klienta, procházet dalším vzděláváním dle plánů osobního rozvoje,
 • spolupodílet se na vypracování a průběžné revizi SQSS a dalších metodických materiálů souvisejících s chodem služby.

Co můžeme nabídnout:

 • práci na HPP: 1 (záskok za mateřskou)
 • přátelský pracovní kolektiv – dobré pracovní zázemí ve stabilní neziskové organizaci,
 • pružnou pracovní dobu,
 • další vzdělávání,
 • supervizi,
 • 5 týdnů dovolené,
 • odpovídající fixní finanční ohodnocení plus osobní příplatek.

Váš životopis spolu s motivačním dopisem zasílejte, prosím, na email: reditel@paspoint.cz. Poté bude s vybranými osobami proveden osobní pohovor.

Tomáš Dostál

ředitel Paspoint, z.ú.