Základy čtení, psaní a počítání u dětí a žáků s PAS – akreditace MŠMT

Školy zřízené dle §16 odst. 9 ŠZ, Kurzy MPSV

Na vyžádání

Vzdělávací centrum Hübnerova

Marie Hübnerové 1, Brno Řečkovice

0 Účastníků

Kurz plánujeme realizovat v říjnu nebo listopadu, konkrétní termín bude stanoven v září 2023 dle možností lektorky. Nezávazně se můžete přihlásit již nyní. Tato přihláška bude sloužit pouze k tomu, abychom Vás v září informovali o termínu a drželi Vám místo. V případě, že Vám termín vyhovovat nebude, můžete svou přihlášku zrušit.

 

Kurz je realizován ve spolupráci s autistickou školou – Mateřská škola, základní škola a praktická škola Brno, Štolcova, příspěvková organizace  – proběhne v přednáškové místnosti nové budovy školy na adrese Marie Hübnerové 1, Brno Řečkovice.

 

Akreditace: MŠMT

 

Počet vyučovacích hodin: 8

 

Pro koho je kurz určen:

pedagogičtí pracovníci z MŠ a škol zřízených podle § 16 odst. 9

 

Lektorka:

Mgr. Klára Geislerová – školní speciální pedagog a vedoucí ŠPP z autistické školy

 

Cíl kurzu:

Seznámit a naučit pedagogické pracovníky používat nové strategie při nácviku čtení, psaní a počítání při vzdělávání dětí a žáků s PAS. Vysvětlit příčiny problémů v oblasti rozvoje akademických dovedností a specifika výuky trivia u žáků s PAS (např. možnosti kompenzace tohoto handicapu s pomocí vizuální podpory a motivačních pobídek).

Součástí kurzu je bohatá prezentace pomůcek, videozáznamů a konkrétních praktických cvičení frekventantů.

 

Program:

  • Předpoklady pro učení se triviu, organizační formy práce, pracovní návyky.
  • Zásady pro nácvik trivia, uplatnění vizuální podpory a struktury činností.
  • Metodické řady nácviku čtení, psaní a počítání – od počátku až po dosažení úrovně, kdy lze využít běžných, individuálně upravených metod nácviku trivia.
  • Instruktážní video ukázky z přímé práce s dětmi, rozbor videoukázek a aplikace poznatků do praxe.

 

Cena: 2000,-

 

Hodnocení účastnic tohoto kurzu na podzim 2022:

„Kurz je skvělý pro osoby, které se s osobami s PAS teprve seznamují, a stejně tak pro již zkušené pedagogy.“

„Spousty praktických návodů a postupů. Propojení pojmů – ochota vše logicky zdůvodnit, co a proč budu s dítětem dělat. Zodpovězení dotazů zkušenou lektorkou.“

„Vynikající kurz, přínos pro praxi.“

 

Bližší informace Vám zprostředkuje Mgr. Klára Vrtěnová,
tel. 777 106 392, E-mail: vzdelavani@paspoint.cz