Základy komunikace s vizuální podporou u klientů s PAS – akreditace MPSV

MŠMT – vhodné k financování z tzv. Šablon

Začíná 1 Měsíc, 28 Dny

21.11.2019 09:00 – 16:30

Vzdělávací centrum Anenská

Anenská 10/10, 602 00 Brno

0 Účastníků

Počet vyučovacích hodin: 8 Pro koho je kurz určen: sociální pracovníci v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství; pracovníci v sociálních službách/ neformální pečovatelé v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství Obsah kurzu je zaměřen na: klienty s PAS předškolního věku (např. raná péče) a klienty s PAS s přidruženým různým stupněm mentálního postižení Cíl kurzu: Seznámit pracovníky s příčinami problémů v komunikaci klientů s PAS, s projevy a možnostmi kompenzace tohoto handicapu s podporou vizuální komunikace. Naučit pracovníky navozovat funkční komunikaci u klientů s PAS, kteří buď vůbec nekomunikují, nebo jen částečně komunikují (slovně či neverbálně). Součástí kurzu je prezentace pomůcek a videozáznamů, všechny kroky nácviku funkční komunikace si frekventanti vyzkouší. Program:

  • Narušená komunikační schopnost u osob s PAS, forma, funkce a kontext komunikace.
  • Výměnné vizuální komunikační strategie jako alternativní či augmentativní komunikace.
  • Nácviky komunikace s vizuální podporou (výměna a manipulace s komunikačním symbolem, pomůcky pro komunikaci, rozvoj slovní zásoby a větné stavby, ..).
  • Instruktážní video ukázky z přímé práce s dětmi, rozbor videoukázek a aplikace poznatků do praxe.

Cena: 1.600,-