Základy čtení, psaní a počítání u dětí a žáků s PAS

MŠMT

Na vyžádání

Vzdělávací centrum Anenská

Anenská 10/10, 602 00 Brno

0 Účastníků

Počet vyučovacích hodin: 8

Pro koho je kurz určen: pedagogičtí pracovníci z MŠ a škol zřízených podle § 16 odst. 9

Obsah kurzu je zaměřen na: děti s PAS předškolního věku a žáky s PAS s přidruženým různým stupněm mentálního postižení

Cíl kurzu: Seznámit a naučit pedagogické pracovníky používat nové strategie při nácviku čtení, psaní a počítání při vzdělávání dětí a žáků s PAS. Vysvětlit příčiny problémů v oblasti rozvoje akademických dovedností a specifika výuky trivia u žáků s PAS (např. možnosti kompenzace tohoto handicapu s pomocí vizuální podpory a motivačních pobídek). Součástí kurzu je bohatá prezentace pomůcek, videozáznamů a konkrétních praktických cvičení frekventantů.

 

Program:

  • Předpoklady pro učení se triviu, organizační formy práce, pracovní návyky.
  • Zásady pro nácvik trivia, uplatnění vizuální podpory a struktury činností.
  • Metodické řady nácviku čtení, psaní a počítání – od počátku až po dosažení úrovně, kdy lze využít běžných, individuálně upravených metod nácviku trivia.
  • Instruktážní video ukázky z přímé práce s dětmi, rozbor videoukázek a aplikace poznatků do praxe.

Cena: 1.800,-