VÝJEZDNÍ KURZ PRO ŠKOLY ZŘÍZENÉ DLE §16, ODST. 9 šz

Školy zřízené dle §16 odst. 9 ŠZ, Kurzy MPSV

Více

Na vyžádání

  • Nevíte si rady s žáky s autismem?
  • Jak zvládat některé náročné chování?
  • Jak nastavit strukturu a komunikaci s vizuální podporou?
  • Jak postupovat v jednotlivých předmětech?

 

Zkusme hledat společně cestu ke zlepšení!

 

Nabízíme Vám možnosti školení na téma autismu, které přizpůsobíme Vašim zkušenostem a potřebám. Sdílíme naše dlouholeté zkušenosti z autistické školy. Snažíme se předávat informace, které Vám pomohou v každodenní praxi s žáky.

 

Výhodou soukromého kurzu je možnost větší míry přizpůsobení obsahu potřebám školy, důraz na diskuzi, konkrétní dotazy a možnosti řešení ve Vašich prostorových podmínkách. Naše zkušenosti také ukazují, že proškolení větší části pedagogického sboru přináší větší změnu.

 

Kurz můžete vybírat z našich neakreditovaných workshopů i akreditovaných kurzů, případně vymyslet téma vlastní. Domluva ohledně obsahu probíhá vždy telefonicky, snažíme se vyjasnit Vaše očekávání a naše možnosti.

 

Lektoři:

Lektorský tým z autistické školy MŠ, ZŠ a PrŠ Brno, Štolcova, p.o.

Mgr. David Drápela – zástupce ředitele pro základní školu

Mgr. Klára Geislerová – školní speciální pedagog a vedoucí ŠPP

Mgr. Zuzana Žampachová – zástupkyně ředitele pro SPC

 

Cena:

V rámci celé ČR můžeme realizovat kterýkoliv z našich kurzů. Cena je vždy dohodou dle typu kurzu a dopravy. Při kalkulaci ceny vycházíme z našich běžných cen na osobu, snažíme se však vždy nabídnout slevu při vyšším počtu účastníků.

 

Bližší informace Vám zprostředkuje Mgr. Klára Vrtěnová,
tel. 777 106 392, E-mail: vzdelavani@paspoint.cz