VÝJEZDNÍ KURZ PRO ŠKOLY ZŘÍZENÉ DLE §16, ODST. 9 šz

Školy zřízené dle §16 odst. 9 ŠZ, Kurzy MPSV

Více

Na vyžádání

  • Nevíte si rady s žáky s autismem?
  • Jak zvládat některé náročné chování?
  • Jak nastavit strukturu a komunikaci s vizuální podporou?
  • Jak postupovat v jednotlivých předmětech?

 

Zkusme hledat společně cestu ke zlepšení!

 

Nabízíme Vám možnosti školení na téma autismu, které přizpůsobíme Vašim zkušenostem a potřebám. Sdílíme naše dlouholeté zkušenosti z autistické školy. Snažíme se předávat informace, které Vám pomohou v každodenní praxi s žáky.

 

Výhodou soukromého kurzu je možnost větší míry přizpůsobení obsahu potřebám školy, důraz na diskuzi, konkrétní dotazy a možnosti řešení ve Vašich prostorových podmínkách. Naše zkušenosti také ukazují, že proškolení větší části pedagogického sboru přináší větší změnu.

 

Téma kurzu přizpůsobíme Vašim potřebám. Domluva ohledně obsahu probíhá vždy telefonicky, snažíme se vyjasnit Vaše očekávání a naše možnosti.

 

Nejčastější témata:

Strukturované učení (4h)

Komunikace s vizuální podporou (8h)

Náročné chování (4h)

Trivium u žáka s PAS (8h)

Rozvoj hrubé motoriky a tělesná výchova (4h)

 

Nově v nabídce:

Rozvoj smysluplného trávení volného času (4h)

Organizační formy práce při výuce (4h)

Specifika stravovacích návyků (4h)

 

 

Lektoři:

Lektorský tým z autistické školy MŠ, ZŠ a PrŠ Brno, Štolcova, p.o.

Mgr. David Drápela – zástupce ředitele pro základní školu

Mgr. Klára Geislerová – školní speciální pedagog a vedoucí ŠPP

Mgr. Zuzana Žampachová – zástupkyně ředitele pro SPC

 

Cena:

V rámci celé ČR můžeme realizovat kterýkoliv z našich kurzů. Cena je vždy dohodou dle typu kurzu a dopravy. Při kalkulaci ceny vycházíme z našich běžných cen na osobu, snažíme se však vždy nabídnout slevu při vyšším počtu účastníků.

 

Bližší informace Vám zprostředkuje Mgr. Klára Vrtěnová,
tel. 777 106 392, E-mail: vzdelavani@paspoint.cz