Vhled do práce s dětmi s autismem v mateřské škole

Mateřské školy

Více

Na vyžádání

Vzdělávací centrum Hübnerova

Marie Hübnerové 1, Brno Řečkovice

Kurz plánujeme vypsat na září 2024

Jedná se o základní kurz vhodný pro pedagogické pracovníky, kteří nemají zatím zkušenosti s dětmi s autismem.

 

Akreditace: není

 

Počet vyučovacích hodin: 4

13:00 – 16:20, vč. přestávky

 

Pro koho je kurz určen:

Pedagogičtí pracovníci mateřských škol (pedagogové, asistenti pedagoga, vedoucí pedagogičtí pracovníci).

Přihlásit se mohou také rodiče a další zájemci o danou problematiku.

 

Lektoři:

Mgr. Renata Katovská – speciální pedagožka z SPC pro děti s autismem, která se věnuje podpoře dětí v MŠ

 

Cíl kurzu:

Seznámit účastníky se specifickými potížemi dětí předškolního věku, s dopady poruch autistického spektra do vzdělávání a s možnostmi intervence.

 

Program:

Úvod do problematiky poruch autistického spektra – základní informace.

Strukturované učení v praxi – orientace v čase, prostoru a zadání, motivace a individualizace.

Edukačně hodnotící profil – základní pedagogická diagnostika, ohodnocení vývojové úrovně dítěte.

Řešení kazuistik a příkladů z praxe účastníků.

Video ukázky

 

Cena: 1000Kč

 

Bližší informace Vám zprostředkuje Mgr. Klára Vrtěnová,
tel. 777 106 392, E-mail: vzdelavani@paspoint.cz