Rozvoj sociálních dovedností a zvládání náročného chování při inkluzivním vzdělávání žáků a studentů s PAS na střední a vyšší odborné škole

Základní a střední školy

Začíná 4 Měsíce, 30 Dny

3.11.2023 09:00 – 16:30

Vzdělávací centrum Anenská

Anenská 10/10, 602 00 Brno

0 Účastníků

Akreditace: MŠMT

 

Počet vyučovacích hodin: 8

 

ektorský tým:

Mgr. Veronika Pelánová – speciální pedagožka a vedoucí Rané péče Paspoint, z. ú.

Mgr. Stanislav Konečný – psycholog v Rané péči a Osobní asistenci Paspoint, z.ú.

Mgr. Jakub Bednář – psycholog v Sociálně aktivizační službě a Osobní asistenci Paspoint, z.ú.

 

Pro koho je kurz určen:

  • pedagogičtí pracovníci středních škol a vyšších odborných škol (pedagogové, asistenti pedagoga, vedoucí pedagogičtí pracovníci)
  • poradenští pracovníci ve školství
  • školní psychologové, školní speciální pedagogové
  • rodiče a další zájemci o danou problematiku

 

Cíl kurzu:

Seznámit účastníky s postupy při rozvoji sociálních dovedností u žáků a studentů s PAS, s různými metodami rozvoje sociálních dovedností zaměřených na lepší vnímání, chápání, sdělování a reagování žáků a studentů v sociálních situacích. Dále se účastníci seznámí s příčinami, projevy a možnostmi řešení náročného chování žáků a studentů s PAS. Naučí se systematickému postupu při řešení náročného chování těchto studentů. Budou si vědomi preventivních aspektů metodiky vzdělávání a pozitivních účinků výše popsaných metod na vyšší pravděpodobnost úspěšnosti inkluzivního vzdělávání žáků a studentů s PAS na SŠ a VOŠ.

 

Program:

  • Žák s PAS – typické projevy žáků  a studentů s PAS během školní docházky s důrazem na sociální chování a komunikaci, potřeby žáka s PAS a možnosti podpory v kontextu třídy.
  • Rozvoj sociálních dovedností – různé možnosti individuální i skupinové podpory žáků a studentů, konkrétní ukázky pomůcek a práce s nimi.
  • Náročné chování – úvod do problematiky, kauzální souvislost mezi „autistickým myšlením“ a „autistickým chováním“, komunikační nedorozumění.
  • Strategie modifikace chování – obecně platný algoritmus postupu při řešení náročného chování žáků a studentů s PAS na SŠ a VOŠ. Realizace funkční analýzy chování. Preventivní postupy s dlouhodobým efektem. Možné postupy eliminace náročného chování, právní aspekty, komunikace se zákonnými zástupci, krizové plány.

 

Cena: 2.000,-

 

Bližší informace Vám zprostředkuje Mgr. Klára Vrtěnová,
tel. 777 106 392, E-mail: vzdelavani@paspoint.cz