Rozvoj sociálních dovedností a zvládání náročného chování při inkluzivním vzdělávání žáků a studentů s PAS na střední a vyšší odborné škole

MŠMT – vhodné k financování z tzv. Šablon

Více

19.11.2021 09:00 – 16:30

Vzdělávací centrum Anenská

Anenská 10/10, 602 00 Brno

3 Účastníků

Kurz bude realizován. Ještě je možné se přihlásit.

 

Počet vyučovacích hodin: 8

Pro koho je kurz určen: pedagogičtí pracovníci středních a vyšších odborných škol (pedagogové, asistenti pedagoga, vedoucí pedagogičtí pracovníci), poradenští pracovníci ve školství, školní psychologové, školní speciální pedagogové.

Obsah kurzu je zaměřen na: žáci s PAS na SŠ a studenti s PAS na VOŠ

Cíl kurzu: Seznámit účastníky s postupy při rozvoji sociálních dovedností u žáků a studentů s PAS, s různými metodami rozvoje sociálních dovedností zaměřených na lepší vnímání, chápání, sdělování a reagování žáků a studentů s PAS v sociálních situacích. Dále se účastníci seznámí s příčinami, projevy a možnostmi řešení náročného chování žáků a studentů s PAS. Naučí se systematickému postupu při řešení náročného chování těchto žáků a studentů. Budou si vědomi preventivních aspektů metodiky vzdělávání a pozitivních účinků výše popsaných metod na vyšší pravděpodobnost úspěšnosti inkluzivního vzdělávání žáků a studentů s PAS na SŠ, resp. na VOŠ.

Program:

  • Žák (student) s poruchou autistického spektra: deficit sociálních dovedností v jednotlivých oblastech s důrazem na sociální chování a komunikaci. Rozvoj verbálních i neverbálních komunikační dovednosti u těchto žáků, studentů. Emoce a jejich zvládání. Uplatňování naučených dovedností v interakci s druhými lidmi, společenská pravidla.

  • Strategie nácviku sociálních dovedností, využití specifických pomůcek. Jednotlivé metody a formy nácviku.  Konkrétní ukázky pomůcek. Motivace a její význam při rozvoji sociálních dovedností u žáků a studentů s deficitem sociálních dovedností.

  • Výchova a vzdělávací intervence jako zdroj možných problémů v chování u žáků a studentů s PAS. Popis náročného chování, kritéria a kategorie náročného chování, vliv věku a přidružených poruch na obraz náročného chování žáků a studentů s PAS.

  • Strategie modifikace chování – obecně platný algoritmus postupu při řešení náročného chování žáků a studentů s PAS. Zohlednění všech aspektů majících vliv na náročné chování žáků a studentů s PAS. Realizace funkční analýzy chování. Preventivní postupy s dlouhodobým efektem. Možné postupy eliminace náročného chování, právní aspekty, komunikace se zákonnými zástupci, krizové plány.

Cena: 2.200,-

Při přihlášení do konce října cena 2000 Kč.