Předškolní příprava u dětí s autismem

Mateřské školy

Začíná 3 Měsíce, 11 Hodiny

18.10.2024 13:00 – 16:20

Vzdělávací centrum Anenská

Anenská 10/10, 602 00 Brno

0 Účastníků

 

Akreditace: není

(aktualizováno) Změny v akreditacích vzdělávacích programů v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků účinné od 1. září 2023, MŠMT ČR (msmt.cz)

 

Počet vyučovacích hodin: 4

13:00 – 16:20, vč. přestávky

 

Pro koho je kurz určen: 

Pedagogičtí pracovníci mateřských škol (pedagogové, asistenti pedagoga, vedoucí pracovníci).

Poradenští pracovníci ve školství.

Přihlásit se mohou také rodiče a další zájemci o danou problematiku.

 

Lektoři:

Mgr. Veronika Pelánová – speciální pedagožka a vedoucí Rané péče Paspoint, z. ú.

Mgr. Lucie Jenišová – speciální pedagožka působící v autistické škole MŠ, ZŠ a PrŠ Brno, Štolcova, p. o.

 

Cíl kurzu:

Pomoci účastníkům pochopit specifické potíže dětí s PAS při osvojování předškolních dovedností a nabídnout jim pestrou škálu materiálů pro využití v praxi.

 

Program:

  • Nácvik pracovních dovedností jako předpoklad úspěšné intervence (koncentrace pozornosti, spolupráce s pedagogem, dokončení úkolu apod.) – zásady pro práci s dítětem s PAS, využívané metody, motivace.
  • Grafomotorika – individuálně volené pomůcky a pracovní listy (praktické ukázky materiálů, doporučené zdroje, inspirace pro vlastní výrobu)
  • Předpočetní představy – individuálně volené pomůcky a pracovní listy (praktické ukázky materiálů, doporučené zdroje, inspirace pro vlastní výrobu)
  • Předčtenářské dovednosti – individuálně volené pomůcky a pracovní listy (praktické ukázky materiálů, doporučené zdroje, inspirace pro vlastní výrobu)
  • Řešení kazuistik a příkladů z praxe účastníků.

 

Cena: 1.000,-

 

Bližší informace Vám zprostředkuje Mgr. Klára Vrtěnová,
tel. 777 106 392, E-mail: vzdelavani@paspoint.cz