Rozvoj funkční komunikace 2 – Jak podpořit dítě s autismem v porozumění okolí

Mateřské školy

Začíná 2 Měsíce, 21 Dny

24.5.2024 09:00 – 16:30

1 Účastník

Kurz je zaměřen na rozvoj komunikace, je tedy vhodný pro pedagogy dětí, které mají v komunikaci nějaké obtíže. Nezapomínejte na toto téma ale ani v případě, že se u Vašeho dítěte objevuje problémové chování. Problémy v komunikaci s náročným chováním souvisejí a zlepšení komunikace často vede ke zlepšení a zklidnění celkové situace.

V tomto kurzu je částečně zahrnuto i téma nácviku sebeobsluhy.

 

Akreditace: není

 

Počet vyučovacích hodin: 8

(9:00 – 10:30; 10:45 – 12:15; 13:15 – 14:45; 15:00 – 16:30 – vyučovací bloky mohou být na místě po dohodě s lektorkami mírně upraveny)

 

Pro koho je kurz určen: 

Pedagogičtí pracovníci mateřských škol (pedagogové, asistenti pedagoga, vedoucí pracovníci).

Přihlásit se mohou také rodiče a další zájemci o danou problematiku.

 

Lektoři:

Bc. Urbánková Alžběta – poradkyně Rané péče Paspoint, z.ú.

Mgr. Veronika Pelánová – speciální pedagožka a vedoucí Rané péče Paspoint, z. ú.

 

Cíl kurzu:

Seznámit účastníky s prostředky, které pomohou dítěti s PAS zvládnout běžné denní situace.

 

 Program:

  • Deficity dětí s PAS v oblasti komunikace.
  • Vizualizace jako prostředek k podpoře porozumění sdělovanému.
  • Denní režim (orientace v čase a prostoru)
  • Vizualizace základních pravidel chování a sociálních rutin
  • Pracovní a procesuální schémata (se zaměřením na samostatnost při plnění sebeobslužných aktivit)
  • Vizualizace pravidel společenských her
  • Komunikační cvičení k nácviku porozumění a vedení jednoduchého rozhovoru.

 

Cena: 2000 Kč

 

Bližší informace Vám zprostředkuje Mgr. Klára Vrtěnová,
tel. 777 106 392, E-mail: vzdelavani@paspoint.cz