Nácviky sociálních dovedností pro děti ve věku 6 – 9 let – individuální

OSTATNÍ (Pro rodiče, děti a jiné)

Více

Na vyžádání

Nácviky sociálních dovedností jsou určeny primárně pro děti ve věku 6-9let s vysoce funkčním autismem nebo Aspergerovým syndromem. V případě, že Vaše dítě nepatří do této věkové kategorie, je nutno konzultovat možnosti s lektory. Jedna lekce trvá cca 45minut (základní balík = 8 lekcí 1x za týden). Platba probíhá při prvním nácviku, a to buď najednou, nebo se částka rozdělí na 2x. Přesný počet lekcí bude individuálně dojednán na osobní schůzce s lektorem, první schůzka je informační – pouze s rodiči, dále následují navazující lekce s dítětem. Po vyčerpání základního balíčku lekcí je možné nácviky protáhnout o další témata – dle domluvy.

  • lekce je vždy rozdělena na dvě části, v první části pracuje individuálně lektor s dítětem, druhá část je i s rodičem
  • každá lekce je spojena se zadáním „domácího úkolu“ (pracovní listy na dokreslování, dolepování fotek, focení, dopisování s rodičem), rodiče se částečně účastní lekce, spolupracují s dítětem na plnění domácího úkolu kvůli lepšímu přenosu a propojení sociálních dovedností s domácím prostředím
  • témata jsou probírána formou her, práce s pracovními listy, rozhovoru s obrazovou osnovou, sledování a rozboru videonahrávek, apod.

Tematicky jsou lekce zaměřeny zejména na:

  • rozpoznávání emocí na ostatních, seberegulace vlastních emocí,
  • adekvátní navazování kontaktu,
  • rozvíjení verbálních i neverbálních komunikačních dovedností,
  • orientace v základních společenských pravidlech apod.

Ceník: lekce 430,-

Bližší informace a kontakty Vám zprostředkuje Mgr. Klára Geislerová,
tel. 777 106 392, E-mail: vzdelavani@paspoint.cz.

Níže uvedené obchodní podmínky neplatí pro tuto službu.