Přednáška pro spolužáky žáka s autismem na 2. stupni ZŠ, nebo na SŠ – přednáška realizována přímo ve Vaší škole!!!

OSTATNÍ (Pro rodiče, děti a jiné)

Více

Na vyžádání

Struktura přednášky:

– interaktivní seznámení s tématem autismu – poskytnutí základního vhledu do problematiky PAS (jinakost ve smyslovém vnímání, obtíže v motorice, jiné zájmy, nápadnosti v komunikaci a sociálním chování s důrazem na obtíže v kamarádství)

– program spoluutváří žáci svými dotazy, dopředu také hledáme klíčová témata na základě rozhovoru s pedagogy a specifik dané třídy

– Lektoři: psycholog, speciální pedagog.

 

Žák s PAS se programu neúčastní, s programem musí souhlasit jeho zákonní zástupci.

Přítomnost nebo nepřítomnost pedagogů během programu je domlouvána dle konkrétní situace (nastavení třídy, základní cíle besedy). Obecně doporučujeme přítomnost ve třídách, kde má dojít k základní edukaci žáků i pedagogů.

 

Časová náročnost: 2 vyučovací hodiny, individuálně je možno domluvit úpravy času i programu.

Cena: 2.700,- v lokalitě Brno a blízké okolí; mimo Brno – cena dohodou

 

Bližší informace Vám zprostředkuje Mgr. Klára Matuštíková,
tel. 777 106 392, E-mail: vzdelavani@paspoint.cz