Nácviky sociálních dovedností pro děti ve věku 10 – 18 let – individuální

OSTATNÍ (Pro rodiče, děti a jiné)

Více

Na vyžádání

Nácviky sociálních dovedností jsou určeny primárně pro děti ve věku 10-18 let s vysoce funkčním autismem nebo Aspergerovým syndromem. V případě, že Vaše dítě nepatří do této věkové kategorie, je nutno konzultovat možnosti s lektory. Jedna lekce trvá cca 45minut (základní balík = 8 lekcí 1x za týden). Platba probíhá při prvním nácviku, a to buď najednou, nebo se částka rozdělí na 2x. Přesný počet lekcí bude individuálně dojednán na osobní schůzce s lektorem, první schůzka je informační – pouze s rodiči, dále následují navazující lekce s dítětem. Po vyčerpání základního balíčku lekcí je možné nácviky protáhnout o další témata – dle domluvy.

  • lektor pracuje individuálně s dítětem, na konci každé lekce seznámí rodiče s tématy, pomůckami a prací dítěte
  • témata jsou probírána formou her, práce s pracovními listy, rozhovoru, přehrávání modelových situací, sledování a rozboru videonahrávek, apod.

Tematicky jsou lekce zaměřeny zejména na:

  • emoce a jejich zvládání (rozpoznávání emocí na ostatních, schopnost empatie, seberegulace vlastních emocí),
  • interakce s druhými lidmi (adekvátní navazování kontaktu, požádání o informaci, pravidla konverzace, vhodná konverzační témata, řešení problémových situací atd.),
  • rozvíjení verbálních i neverbálních komunikačních dovedností (adekvátní hlasitost řeči, rozpoznání a používání neverbálních signálů těla, zahájení, vedení, ukončení rozhovoru atd.),
  • orientace v běžných společenských situacích školáků, apod.

Ceník: lekce 430,-

Bližší informace a kontakty Vám zprostředkuje Mgr. Klára Geislerová,
tel. 777 106 392, E-mail: vzdelavani@paspoint.cz

Níže uvedené obchodní podmínky neplatí pro tuto službu.