PŘEDNÁŠKA PRO SPOLUŽÁKY ŽÁKA S PAS NA ZŠ a SŠ

Základní a střední školy

Více

Na vyžádání

V kolektivech tříd tráví žák s PAS spoustu času, jeho spolužáci jsou tak často svědky nápadného chování, které se jim zdá divné a nepochopitelné a dospělí často nevědí, jak jim dané chování vysvětlit. V tomto případě se nám osvědčují přednášky pro spolužáky realizované přímo ve třídě (dále „besedy“). Besedu školy využívají jako prevenci při rozsáhlejších změnách ve třídě žáka s PAS (spojení tříd, změna kolektivu, přestup mezi třídami, apod.) nebo i v případě, že se začínají objevovat ve třídě problémy („něco se šušká“, nespokojenost žáka s PAS/spolužáků/pedagogů).

 

Program je koncipován tak, aby žákům představil základní informace o autismu a jeho pestrosti (např. smyslová přecitlivělost, obtíže se zvládáním změn, zvládání emocí a únavy, apod.). Žáci pak mohou lépe porozumět netypickým projevům svého spolužáka, vžít se do jeho situace a pochopit například jiný přístup pedagogů (úlevy, pomoc asistenta) nebo se i sami zamyslet a hledat způsoby, jak spolužáku s PAS pomoct. V průběhu besedy pozorujeme, co je pro žáky důležité a zajímavé, program tedy postupně směřujeme dle jejich potřeb a specifik třídy. Podle nálady žáků používáme promítání videí, drobné hry či soutěže, názorné ukázky, apod.

 

Besedy realizujeme na základních i středních školách, program trvá 2 hodiny a liší se dle věku žáků. Všech programů se mohou účastnit pedagogové, vzniká tak výhoda možnosti na program navázat. Z naší zkušenosti vyplývá, že sami pedagogové během programu zažívají „aha momenty“, kdy najdou pro nápadné chování žáka s PAS vysvětlení. Po besedě rády dáváme zpětnou vazbu pedagogům, v některých případech i doporučujeme pokračování práce s kolektivem.

 

Žák s PAS se besedy neúčastní, s programem musí souhlasit jeho zákonný zástupce. Během programu mluvíme obecně o autismu, ne o konkrétním dítěti, ale žáci si projevy autismu mohou s projevy svého spolužáka spojit a doptávat se. Proto je nutné, aby byli žák/žákyně s PAS i jeho/její rodina dobře informováni. Program má větší přínos, pokud lze o autismu a situaci ve třídě mluvit otevřeně. V případě, že rodina o autismu mluvit nechce, není tento program vhodný, doporučujeme s jeho realizací počkat.

 

Lektoři:

Tým pro 1. stupeň ZŠ:  Mgr. Klára Vrtěnová (psycholog), Mgr. Veronika Pelánová (speciální pedagog), Mgr. Renata Katovská (speciální pedagog)

Tým pro 2. stupeň ZŠ a SŠ: Mgr. Klára Vrtěnová (psycholog), Mgr. Simon Trnka (psycholog), Mgr. Jana Kurfürstová (2. stupeň ZŠ a SŠ)

 

Cena:

Beseda pro spolužáky žáka s PAS  – 2 vyučovací hodiny 2800,-

Výše uvedená cena je platná v lokalitě Brno a blízké okolí, mimo Brno je cena dohodou.

 

Individuálně je možno domluvit úpravy času i programu. Program se snažíme přizpůsobit potřebám školy a nastavení žáků. Je možno realizovat navazující program pro třídu nebo může být beseda doplněna také o besedu pro rodiče spolužáků nebo kurz pro pedagogy.

 

Bližší informace Vám zprostředkuje Mgr. Klára Vrtěnová,
tel. 777 106 392, E-mail: vzdelavani@paspoint.cz