Přednáška pro spolužáky žáka s autismem na 1. stupni ZŠ – přednáška realizována přímo ve Vaší škole!!!

OSTATNÍ (Pro rodiče, děti a jiné)

Více

Na vyžádání

Struktura přednášky:

– Co je to autismus – interaktivní seznámení s tématem (hry, názorné příklady, …), poskytnutí základního vhledu do problematiky autismu (odlišné vnímání smyslů, jiné zájmy, obtíže v motorice, nápadnosti v komunikaci a sociálním chování s důrazem na kamarádství)

– program spoluutváří žáci svými dotazy, dopředu také hledáme klíčová témata na základě rozhovoru s pedagogy a specifiky dané třídy

– Lektoři: psycholog, speciální pedagog.

 

Žák s PAS se programu neúčastní, s programem musí souhlasit jeho zákonní zástupci.

 

Je žádoucí, aby se programu účastnili pedagogičtí pracovníci, kteří mají žáka s PAS a jeho třídu na starost, aby viděli, co s dětmi probíráme a mohli se k informacím z programu vracet.

 

Časová náročnost

1 a 2. třída – 2 vyučovací hodiny

3. – 5. třída – 3 vyučovací hodiny (individuálně je možno domluvit zkrácení dle aktuální situace ve třídě)

 

Cena:

2 hodiny – 2700,- v lokalitě Brno a blízké okolí; mimo Brno – cena dohodou

3 hodiny – 3.500,- v lokalitě Brno a blízké okolí; mimo Brno – cena dohodou

 

Bližší informace Vám zprostředkuje Mgr. Klára Matuštíková,
tel. 777 106 392, E-mail: vzdelavani@paspoint.cz