Když žákům s PAS dochází síly ke konci roku – podpůrný workshop pro asistenty pedagoga

Základní a střední školy

Více

5.5.2023 09:00 – 12:30

Vzdělávací centrum Anenská

Anenská 10/10, 602 00 Brno

Kurz byl zrušen pro malý zájem.

 

Počet vyučovacích hodin: 4

Ve vyučovacích blocích (9:00 – 10:30, 11:00 – 12:30)

 

Pro koho je kurz určen:

Pedagogičtí pracovníci základních škol i středních škol (asistenti pedagoga, pedagogové). Případně další zájemci o danou problematiku.

 

Lektoři:  

Mgr. Stanislav Konečný – psycholog v Rané péči a Osobní asistenci Paspoint, z.ú.

Mgr. Jakub Bednář – psycholog v Sociálně aktivizační službě a Osobní asistenci Paspoint, z.ú.

 

Cíl kurzu:

Nabídnout vhled do diagnózy Porucha Autistického Spektra a specifických projevů žáků s PAS ve školním prostředí. Seznámit účastníky kurzu s různými strategiemi a možnostmi zvládání náročného konce školního roku.

 

Program:

 

  • Úvod do specifických projevů PAS ve školním prostředí.
  • Specifika vnímání žáka s autismem ve vztahu k výkonu ve školním prostředí
  • Možnosti podpory žáka s PAS z pozice asistenta pedagoga.
  • Možnosti sebepéče pro pedagogické pracovníky.
  • Řešení kazuistik a příkladů z praxe účastníků.

 

Cena: 550 Kč

 

Bližší informace Vám zprostředkuje Mgr. Klára Vrtěnová,
tel. 777 106 392, E-mail: vzdelavani@paspoint.cz