Inkluzivní vzdělávání žáků a studentů s PAS na střední škole a vyšší odborné škole

MŠMT – vhodné k financování z tzv. Šablon

Na vyžádání

Vzdělávací centrum Anenská

Anenská 10/10, 602 00 Brno

0 Účastníků

Počet vyučovacích hodin: 8

Pro koho je kurz určen: pedagogičtí pracovníci středních a vyšších škol (pedagogové, asistenti pedagoga, vedoucí pedagogičtí pracovníci), poradenští pracovníci ve školství, školní psychologové, školní speciální pedagogové.

Obsah kurzu je zaměřen na: žáci s PAS na SŠ a studenti s PAS na VOŠ

Cíl kurzu: Seznámit pedagogické pracovníky se specifiky vzdělávání žáků a studentů s PAS při inkluzivním vzdělávání na střední a vyšší odborné škole, seznámit pedagogy s novými trendy ve vzdělávání žáků a studentů s PAS a jejich zapojení do kolektivu. Pedagogové budou seznámeni s formální i obsahovou stránkou společného vzdělávání, s úlohou školského poradenského zařízení, s kritérii pro volbu asistenta pedagoga a se specifickými metodami a postupy při vzdělávání žáků a studentů s PAS. Získají přehled o možnostech zapojení rodiny, pedagogických pracovníků školy i poradenských pracovníků do řešení náročných situací.

Program:

  • Úvod do problematiky poruch autistického spektra (PAS). Teorie na ukázkách z praxe.

  • Příprava pedagogů na práci s žáky a studenty s PAS.  Formální stránka společného vzdělávání, konzultace s pracovníky školského poradenského zařízení. Spolupráce s rodinou.

  • Typické obtíže žáků s PAS ve škole a návrhy řešení. Jednotlivé dílčí metody a postupy při vzdělávání žáků a studentů s PAS.

  • Metodika strukturovaného učení – příklady společného vzdělávání, ukázky využívaných pomůcek a dalších výukových prostředků.

Cena: 2.200,-

Při přihlášení do konce října cena 1850 Kč.