Inkluzivní vzdělávání žáků a studentů s PAS na střední škole a vyšší odborné škole – akreditace MŠMT

Základní a střední školy

Začíná 3 Měsíce, 18 Dny

22.9.2023 09:00 – 16:30

Vzdělávací centrum Anenská

Anenská 10/10, 602 00 Brno

0 Účastníků

V tomto kurzu se snažíme poskytnout základní vhled do práce se studenty s autismem. Na příkladech z praxe ukazujeme, jak jinak může fungovat autistický mozek a jak to ovlivní pobyt dospívajícího ve škole (výuku i čas mimo lavici). Účastníkům ukazujeme, jaké chování a obtíže mohou u studentů s PAS očekávat, jak předcházet problémům a nedorozuměním i jak v náročných situacích hledat různé způsoby řešení.

Kurz probíhá společně pro pedagogy základních i středních škol. V dopoledních blocích probíráme základní témata nezávislá na věku žáků s studentů, v odpolední části program dělíme na 2 skupiny, jedna zaměřená více na speciálně pedagogické tipy pro pedagogy 1. stupně a druhá pro pedagogy stupně 2. a SŠ, kde se více věnujeme tématům spojeným s dospíváním, častými změnami, střídáním pedagogů, apod..

 

Akreditace MŠMT

 

Počet vyučovacích hodin: 8

(vyučovací bloky mohou být na místě po dohodě s lektory mírně upraveny: 9:00 – 10:30; 10:45 – 12:15; 13:15 – 14:45; 15:00 – 16:30)

 

Lektorský tým:

Mgr. Veronika Pelánová – speciální pedagožka a vedoucí Rané péče Paspoint, z. ú.

 

Pro koho je kurz určen:

pedagogičtí pracovníci středních a vyšších škol (pedagogové, asistenti pedagoga, vedoucí pedagogičtí pracovníci),

poradenští pracovníci ve školství,

rodiče a zájemci o danou tématiku.

 

Cíl kurzu:

Seznámit pedagogické pracovníky se specifiky vzdělávání žáků a studentů s PAS při inkluzivním vzdělávání na střední a vyšší odborné škole a jejich zapojení do kolektivu. Pedagogové budou seznámeni s formální i obsahovou stránkou společného vzdělávání, s úlohou školského poradenského zařízení, s kritérii pro volbu asistenta pedagoga a se specifickými metodami a postupy při vzdělávání žáků a studentů s PAS. Získají přehled o možnostech zapojení rodiny, pedagogických pracovníků školy i poradenských pracovníků do řešení náročných situací.

 

Program:

  • Úvod do problematiky poruch autistického spektra (PAS). Teorie na ukázkách z praxe.

  • Příprava pedagogů na práci s žáky a studenty s PAS.  Formální stránka společného vzdělávání, konzultace s pracovníky školského poradenského zařízení. Spolupráce s rodinou.

  • Typické obtíže žáků s PAS ve škole a návrhy řešení. Jednotlivé dílčí metody a postupy při vzdělávání žáků a studentů s PAS.

  • Metodika strukturovaného učení – příklady společného vzdělávání, ukázky využívaných pomůcek a dalších výukových prostředků.

Cena: 2.000,-