Cesta může být cíl – terapeutická skupina pro dospívající s PAS

Cesta může být cíl – terapeutická skupina pro dospívající s PAS

Cesta může být cíl

Terapeutická skupina pro dospívající s PAS

 

Ahoj,

věděli jste, že i cesta může být cíl? Pojďte se s námi na takovou cestu vydat. Těšíme se, že se přidáte do naší skupiny, kde se budeme formou her, povídání a společných úkolů dozvídat něco o sobě navzájem a vytvoříme jeden tým, který bude připraven a ochoten pomáhat ostatním členům, když si nebudou vědět s něčím rady.

 

Doufáme, že se budete v naší skupině cítit dobře, že budete chtít přiložit ruku k dílu při společných aktivitách, že budete zkoušet nápady a tipy ostatních členů, a že budete mít chuť mluvit ve skupině o tématech, které vás zajímají nebo trápí. Zkrátka přáli bychom si, abyste do naší skupiny chodili rádi a mohli se něco přiučit a sami sebe posílit.

 

Zdraví Vás Klára a Jakub

 

Informace pro rodiče

 

Skupinová setkání jsou určena pro děti s PAS ve věku od 12 do 18 let, které mají obtíže se začleňováním do kolektivu vrstevníků nebo blízkého okolí a jejichž rodiny jsou klienty Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS. Rodiny jsou do skupiny zařazeny na základě domluvy s některým z pracovníků Paspoint, z.ú..

 

Děti a dospívající s poruchou autistického spektra (PAS) mívají často potíže se začleněním do kolektivu vrstevníků a blízkého okolí kvůli deficitům spojeným s dg PAS (deficit v oblasti sociálních a komunikačních dovedností). Mezi frekventované stížnosti dospívajících dětí s PAS patří absence nebo nízký počet kamarádů, nepochopení okolím nebo zkušenost s šikanou ze školy. Cílem skupiny je tedy  poskytnout dospívajícím možnost sdílení vlastních starostí, ale také úspěchů s vrstevníky. Společné hledání možných řešení problémových sociáních situací. Společná setkání by dětem měla pomoct budovat sociální a komunikační dovednosti. Setkání jsou prostorem pro rozvoj příznivé socializace a emočního prožívání (překonávání obav, navázání kontaktů, rozvoji spolupráce a komunikace s druhými, rozvoj sebekontroly a zároveň rozvoj svobody pro experimentování ad.). Prostřednictvím těchto aktivit chceme docílit zlepšení jejich sociálního začlenění.

 

Rámcový program

Na prvních setkání půjde zejména o seznámení účastníků, utváření důvěry ve skupině, pro účastníky budou připraveny aktivity strukturující čas a program jednotlivých setkání. Postupně se budou odkrývat očekávání a důležitá témata účastníků, dle kterých bude program vždy přizpůsobován na míru skupiny. Skupina má podpůrný, edukační i nácvikový charakter. Dle potřeby budou využity prvky arteterapie, relaxačních nebo mindfulness cvičení, práce s video ukázkami, nácviky v menších skupinách a společná diskuze na skupinou zvolené téma.

 

Zapojení rodičů

Podle potřeby budou po čas skupiny probíhat konzultace s rodiči k evaluaci průběhu skupiny. Minimálně však 3krát za dobu trvání (úvodní setkání, závěrečné setkání a jednou v průběhu programu).

 

Doba a místo setkání

Setkání budou probíhat v prostorech Paspoint, z.ú. na adrese Anenská 10, 602 00 Brno. Setkání se konají jednou za 2 týdny, vždy v pondělí od 15:30. Celkem proběhne 10 setkání. Program skupiny je koncipována jako celek, jednotlivá setkání na sebe budou integrálně navazovat. Z hlediska účinku je proto důležité absolvovat celý program. Skupina je „uzavřená“, což znamená, že složení skupiny zůstává po celou dobu stejné, což umožňuje větší míru intimity a důvěry mezi členy skupiny.  Skupina má kapacitu 6 – 8 dospívajících. Rodiny budou do skupiny zařazeny na základě domluvy a uvážení lektorů.

 

Termíny:

  1. setkání – 22. 10. 2018
  2. setkání – 5. 11. 2018
  3. setkání – 19. 11. 2018
  4. setkání – 3. 12. 2018
  5. setkání – 7. 1. 2019
  6. setkání – 21. 1. 2019
  7. setkání – 4. 2. 2019
  8. setkání – 18. 2. 2019
  9. setkání – 4. 3. 2019
  10. setkání – 18. 3. 2019

 

Účast je pro klienty Paspoint, z. ú. ZDARMA

 

Kontakt na lektory:

Klára Matuštíková – Matustikova@paspoint.cz

Jakub Bednář – Bednar@paspoint.cz

 

telefon – 775 190 938