Výběrové řízení na pozici odborného pracovníka – psychologa

Výběrové řízení na pozici odborného pracovníka – psychologa

 

Zajímá vás problematika autismu? Chtěli byste se přidat do našeho týmu? Hledáme člověka, který by mohl nastoupit na pozici odborného pracovníka – psychologa v Sociálně aktivizační službě, která je zaměřena na podporu dětí s poruchami autistického spektra (PAS) a jejich rodin. Nástup od 1.11.2023.

Co požadujeme:

 • zkušenost s prací s dětmi s PAS
 • organizační schopnosti, aktivní přístup
 • schopnost samostatné i týmové práce
 • splněnou kvalifikaci pro výkon odborného pracovníka-psychologa dle zák. 108/2006 Sb.

Co budete dělat:

 • stanete se součástí týmu SAS a seznámíte se s jeho chodem
 • provádět přímou péči o klientské rodiny
 • poskytovat psychologické poradenství, psychologickou intervenci krizovou, individuální a skupinovou
 • posuzovat potřeby klientských rodin, vývojovou úroveň dítěte a možnost jeho komplexního rozvoje
 • shromažďovat a poskytovat informace, pomáhající rodinám v naplňování jejich specifických potřeb a v získávání
  znalostí a dovedností
 • zprostředkovávat kontakty na další odborníky
 • vypracovávat spolu s rodiči individuální plán  s osobními cíli a pravidelně ho vyhodnocovat
 • hodnotit jednotlivé konzultace, správnost zvolených prostředků a naplňování individuálního plánu
 • vést dokumentaci klienta, procházet dalšímm vzdělávání dle plánů osobního rozvoje
 • splupodílet se na vypracování a průběžné revizi SQSS a dalších metodických materiálů souvisejících s chodem služby

Co můžeme nabídnout:

 • práci na HPP – 0,5 úvazek
 • přátelský pracovní kolektiv – dobré pracovní zázemí ve stabilní neziskové organizaci
 • další vzdělávání
 • supervizi
 • 5 týdnů dovolené
 • odpovídající  finanční ohodnocení (fixní + osobní příplatek).

Váš životopis s motivačním dopisem můžete posílat na email: ziminova@paspoint.cz.
Vybraní uchazeči budou pozváni na osobní pohovor. Těšíme se na vás!
Tomáš Dostál
ředitel Paspoint, z.ú.