Shrnutí naší práce pro lidi s autismem v roce 2018 v číslech

Shrnutí naší práce pro lidi s autismem v roce 2018 v číslech

V současné době dokončujeme naši výroční zprávu za rok 2018. Dovolte nám se s Vámi podělit o naši práci pro lidi s autismem v číslech:

– V Sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi jsme podpořili 105 rodin. Proběhlo 945 konzultací. Celkově jsme pro tyto rodiny odpracovali 4148 hodin.

– V rané péči jsme podpořili 75 rodin. Absolvovali jsme 600 výjezdů za těmito rodinami, strávili 540 hodin na cestách. Rodinám jsme poskytli 1200 hodin terénních konzultací a 280 konzultací ambulantních.

Osobní asistence poskytla své služby 71 klientům prostřednictvím 2778 asistenci. Zajistili jsme 8119 hodin asistencí.

Sociální rehabilitace pracovala s 35 klienty. Klientům poskytla 500 individuálních a 70 skupinových aktivit.

Volnočasové a dobrovolnické centrum podpořilo více jak 40 klientů. Realizovali jsme 8 pravidelných kroužků, 8 sobotních výletů, 2 pobytové a 1 příměstský tábor. Na těchto aktivitách se podílelo 47 dobrovolíků. Celkem odpracovali pro děti s autismem 2373 hodin.

– Prostřednictvím našeho vzdělávacího centra jsme proškolili 255 frekventantů na 16 kurzech akreditovaných MŠMT, 5 kurzech MPSV a 2 neakreditaných kurzech. Celkem 178 hodin přednášek. Dále jsme podpořili 49 rodin na nácvicích funkční komunikace a sociálních dovedností (300hodin nácviků).

Děkujeme Vám za podporu.