Pomozme dětem s Aspergerovým syndromem žít mezi námi

Pomozme dětem s Aspergerovým syndromem žít mezi námi

Pomozme dětem s Aspergerovým syndromem žít mezi námi

  1. února je Mezinárodní den Aspergerova syndromu a u Patrona dětí začíná dvouměsíční kampaň na pomoc dětem s autismem

Děti s Aspergerovým syndromem mluví, reagují a pohybují se. Nejsou mentálně postižené. Na první pohled je asi ani nepoznáte. Reagují ale jinak na běžné situace, jejich emoce a navazování vztahů s lidmi jsou odlišné od těch našich. Aspergerův syndrom patří mezi diagnózy označované jako poruchy autistického spektra a v sobotu 18. února slaví svůj mezinárodní den. U jeho příležitosti odstartoval charitativní projekt Patron dětí ve spolupráci s organizacemi ADAM – autistické děti a my, Dotyk II, Jdeme Autistům Naproti, Paspoint, Za sklem a Autistickou školou v Brně na svých webových stránkách kampaň na pomoc dětem s autismem. Kampaň potrvá do 16. dubna a jejím cílem je umožnit prostřednictvím finanční sbírky co největšímu množství dětí, aby mohly absolvovat terapie k nácviku chybějících dovedností, vhodné vzdělávání a získaly další pomůcky a služby, které jim umožní žít lépe mezi námi. Většina z nich totiž není hrazena ze zdravotního pojištění a je velmi drahá. Pomoci může na www.patrondeti.cz každý.

V ČR žije odhadem 15 000 dětí i dospělých s Aspergerovým syndromem. „Podle informací, které máme od spolupracujících organizací však není většina lidí s Aspergerem vůbec diagnostikována, obzvláště těch s mírnější formou. Z příběhů dětí, kterým opakovaně pomáháme, však vidíme, že to vůbec nemají v životě jednoduché. Potřebují speciální vzdělávání, terapie k nácviku dovedností či podpořit jejich zájmy a bezpochyby i talenty. Potřebují pomoct, aby se mohly rozvíjet a lépe mezi námi žít,“ říká Edita Mrkousová, výkonná ředitelka Patrona dětí.

Stejně nepřesné statistiky jako u Aspergerova syndromu, jsou i u dalších diagnóz v rámci poruch autistického spektra. Obecně se však tvrdí, že se každý rok v ČR narodí 2 000 nových autistů. „Život dětí s Aspergerem může být v určitých chvílích pro okolí nepochopitelný. Věci kolem sebe mohou vnímat jinak, než je vnímáme my. Ony samy mohou být nepochopeny ostatními. Pokud mezi tím chaosem a nejistotou najdou něco, čemu rozumí, co je baví, co jim dává smysl, pak se na to velmi často upnou a nastudují si o tom všechny možné informace. Nezřídka tomu věnují celý život a v mnoha případech se tento ‚koníček‘ může stát do budoucna i profesí, ve které vynikají a mohou za ní získávat možná i nějaká ocenění,“ objasňuje maminka sedmiletého Marka, který je do kampaně na pomoc dětem s autismem přihlášen. Maminka Péti zase říká: „Péťa nemá žádné kamarády. Má problémy hlavně s komunikací a porozuměním běžných společenských situací. Co nám přijde normální, jemu často ne a naopak.“ Vybrané příběhy dětí přihlášených do kampaně najdete na Blogu Patrona dětí.

V kampani na pomoc dětem s autismem Patrona dětí bylo v den zahájení 16. února registrováno bezmála 300 dětí s poruchou autistického spektra. Pomáhající organizace či speciální školy mohou děti registrovat i v průběhu kampaně.

Patron dětí je charitativní projekt zaměřený na přímou a opakovanou pomoc sociálně a zdravotně znevýhodněným nezletilým dětem z ČR. Finanční příspěvek jde ve 100 % na pomoc dětem, protože provoz Patrona dětí plně hradí Nadace Sirius, která ho v roce 2017 založila. Každý příběh má svého Patrona, tj. osobu, která potvrzuje potřebnost pomoci. Všechny žádosti, Patroni i dodavatelé pomoci jsou navíc pečlivě prověřeni v oddělení risku.

 

Kontakt pro média:

MgA. Kateřina Malatincová; tel.: 774 776 361; e-mail: katerina.malatincova@patrondeti.cz