Zvládání náročného chování klientů s autismem – akreditace MPSV

MŠMT – vhodné k financování z tzv. Šablon

Na vyžádání

Vzdělávací centrum Anenská

Anenská 10/10, 602 00 Brno

0 Účastníků

Počet vyučovacích hodin: 8

Pro koho je kurz určen: sociální pracovníci v oblasti sociální péče a sociálního poradenství; pracovníci v sociálních službách/ neformální pečovatelé v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství

Obsah kurzu je zaměřen na: klienty s PAS a klienty s PAS s přidruženým různým stupněm mentálního postižení

Cíl kurzu: Kurz poskytuje základní informace vedoucí k adekvátnímu postupu při zvládání náročného chování klientů s autismem. Ve vstupním workshopu společně s frekventanty vymezuje danou problematiku a akcentuje etické aspekty pojmu problémové chování. Specifikuje rozdíly mezi klienty s autismem a klienty s autismem a přidruženým mentálním postižením. V druhé části na příkladech z praxe vymezuje metodický postup řešení problémového chování klientů. Klíčová část je věnována prevenci problémového chování spojeného s proaktivním přístupem pracovníků. Třetí modul uvádí účastníky do problematiky restriktivních opatření. Seznamuje s právní odpovědností a povinnostmi všech zúčastněných stran včetně základních principů individuálního plánování s klienty s rizikovým chováním. V závěrečném modulu je na základě konkrétní kazuistiky navržen krizový scénář a frekventanti jsou seznámeni s principy šetrné sebeobrany.

 

Program:

  • Teoretické vymezení pojmu, etické aspekty, popis, kritéria a kategorie. Potenciální projevy problémového chování klientů s autismem. Specifika u klientů s mentálním postižením i těch, kteří mentálním postižením netrpí.
  • Hierarchie problémového chování, reálná prognóza změny, funkční analýza, proaktivní přístupy, reaktivní přístupy. Volba strategie postupu řešení problémového chování klienta s autismem.
  • Pojem restriktivní opatření, zákonná úprava dle zákona o sociálních službách, formy opatření omezující pohyb osob, individuální plánování pro zvládání rizikového chování – postupy. Seznámení s postupy při užití opatření omezující pohyb osob v souladu s právní odpovědností a povinnostmi poskytovatele a jeho jednotlivých pracovníků a s právy uživatelů služby.
  • Tvorba krizového plánu, šetrná sebeobrana. Na praktické kazuistice je ve spolupráci s frekventanty vytvářen krizový plán pro řešení konkrétních situací, které vedou k ohrožení života, zdraví nebo majetku.

Cena: 1.600,-