Základy komunikace s vizuální podporou u klientů s PAS – akreditace MPSV

Školy zřízené dle §16 odst. 9 ŠZ, Kurzy MPSV

Více

18.5.2023 09:00 – 15:30

Vzdělávací centrum Hübnerova

Marie Hübnerové 1, Brno Řečkovice

2 Účastníků

Kurz je realizován ve spolupráci s autistickou školou – Mateřská škola, základní škola a praktická škola Brno, Štolcova, příspěvková organizace  – proběhne v přednáškové místnosti nové budovy školy na adrese Marie Hübnerové 1, Brno Řečkovice.

 

Akreditace: MPSV

 

Počet vyučovacích hodin: 6

ve  výukových blocích (9:00-10:30; 10:45 – 12:15; 13:00 – 15:30)

 

Lektor: 

Mgr. Klára Geislerová – školní speciální pedagog a vedoucí ŠPP z autistické školy

 

Pro koho je kurz určen:

sociální pracovníci v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství;

pracovníci v sociálních službách;

neformální pečovatelé v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství

Zájemci o danou tématiku

 

Obsah kurzu je zaměřen na: klienty s PAS předškolního věku (např. raná péče) a klienty s PAS s přidruženým různým stupněm mentálního postižení

 

Cíl kurzu:

Seznámit pracovníky s příčinami problémů v komunikaci klientů s PAS, s projevy a možnostmi kompenzace tohoto handicapu s podporou vizuální komunikace. Naučit pracovníky navozovat funkční komunikaci u klientů s PAS, kteří buď vůbec nekomunikují, nebo jen částečně komunikují (slovně či neverbálně). Součástí kurzu je prezentace pomůcek a videozáznamů, všechny kroky nácviku funkční komunikace si frekventanti vyzkouší.

 

Program:

  • Narušená komunikační schopnost u osob s PAS, forma, funkce a kontext komunikace.
  • Výměnné vizuální komunikační strategie jako alternativní či augmentativní komunikace.
  • Nácviky komunikace s vizuální podporou (výměna a manipulace s komunikačním symbolem, pomůcky pro komunikaci, rozvoj slovní zásoby a větné stavby, ..).
  • Instruktážní video ukázky z přímé práce s dětmi, rozbor videoukázek a aplikace poznatků do praxe.

 

Cena: 1.500,-

 

Hodnocení účastnic tohoto kurzu na podzim 2022:

„Velmi přínosný kurz pro všechny, kdo pracují s dětmi s PAS nebo mentálním postižením.“

„Doporučuji – zajímavé, přehledné.“

„Kurz je přínosný pro vzdělávání žáků s autismem. S praktickými ukázkami a videi. Velmi doporučuji.“

„Je to kurz, který má smysl. Člověk si ověří nějaké věci, které dělá nebo nedělá, je to inspirativní, může se doptat. Moc děkuji, byla jsem spokojená.“

„Přijďte svěží, bude toho hodně“

 

Bližší informace Vám zprostředkuje Mgr. Klára Vrtěnová,
tel. 777 106 392, E-mail: vzdelavani@paspoint.cz