Základy komunikace s vizuální podporou u dětí a žáků s PAS – akreditace MŠMT

Školy zřízené dle §16 odst. 9 ŠZ, Kurzy MPSV

Více

18.5.2023 09:00 – 15:30

Vzdělávací centrum Hübnerova

Marie Hübnerové 1, Brno Řečkovice

7 Účastníků

Kurz je realizován ve spolupráci s autistickou školou – Mateřská škola, základní škola a praktická škola Brno, Štolcova, příspěvková organizace  – proběhne v přednáškové místnosti nové budovy školy na adrese Marie Hübnerové 1, Brno Řečkovice.

 

Akreditace: MŠMT

 

Počet vyučovacích hodin: 6

ve  výukových blocích (9:00-10:30; 10:45 – 12:15; 13:00 – 15:30)

 

Lektor:

Mgr. Klára Geislerová – školní speciální pedagog a vedoucí ŠPP z autistické školy

 

Pro koho je kurz určen:

pedagogičtí pracovníci z MŠ a škol zřízených podle § 16 odst. 9,

rodiče těchto dětí a zájemci o danou tématiku

 

Cíl kurzu:

Seznámit frekventanty s příčinami problémů v komunikaci žáků s PAS, s projevy a možnostmi kompenzace tohoto handicapu s podporou vizuální komunikace. Naučit pedagogické pracovníky navozovat funkční komunikaci u dětí s PAS, které buď vůbec nekomunikují, nebo jen částečně komunikují (slovně či neverbálně).

Součástí kurzu je prezentace pomůcek a videozáznamů, všechny kroky nácviku funkční komunikace si frekventanti vyzkouší.

 

Program:

  • Narušená komunikační schopnost u dětí s PAS.
  • Výměnné vizuální komunikační strategie jako alternativní či augmentativní komunikace.
  • Nácviky komunikace s vizuální podporou (výměna a manipulace s komunikačním symbolem, pomůcky pro komunikaci, rozvoj slovní zásoby a větné stavby, tvorba odpovědí a otázek,..).
  • Instruktážní video ukázky z přímé práce s dětmi, rozbor videoukázek a aplikace poznatků do praxe.

 

Cena: 1.500,-

 

Hodnocení účastnic tohoto kurzu na podzim 2022:

„Velmi přínosný kurz pro všechny, kdo pracují s dětmi s PAS nebo mentálním postižením.“

„Doporučuji – zajímavé, přehledné.“

„Kurz je přínosný pro vzdělávání žáků s autismem. S praktickými ukázkami a videi. Velmi doporučuji.“

„Je to kurz, který má smysl. Člověk si ověří nějaké věci, které dělá nebo nedělá, je to inspirativní, může se doptat. Moc děkuji, byla jsem spokojená.“

„Přijďte svěží, bude toho hodně“

 

Bližší informace Vám zprostředkuje Mgr. Klára Vrtěnová,
tel. 777 106 392, E-mail: vzdelavani@paspoint.cz