Rozvoj sociálních dovedností a zvládání náročného chování při inkluzivním vzdělávání žáků s PAS na základní škole – PLNĚ OBSAZEN

Základní a střední školy

Více

Plně obsazen

3.11.2023 09:00 – 16:30

Vzdělávací centrum Anenská

Anenská 10/10, 602 00 Brno

10 Účastníků

Probíhá současně s kurzem Rozvoj sociálních dovedností a zvládání náročného chování při inkluzivní vzdělávání žáků a studentů s PAS střední a vyšší odborné škole. 

 

Akreditace: MŠMT

 

Počet vyučovacích hodin: 8

(vyučovací bloky mohou být na místě po dohodě s lektory mírně upraveny: 9:00 – 10:30; 10:45 – 12:15; 13:15 – 14:45; 15:00 – 16:30)

 

Lektorský tým:

Mgr. Veronika Pelánová – speciální pedagožka a vedoucí Rané péče Paspoint, z. ú.

Mgr. Klára Vrtěnová – psycholožka v Sociálně aktivizační službě Paspoint, z. ú.

Mgr. Stanislav Konečný – psycholog v Rané péči a Osobní asistenci Paspoint, z.ú.

Mgr. Jakub Bednář – psycholog v Sociálně aktivizační službě a Osobní asistenci Paspoint, z.ú.

 

Pro koho je kurz určen:

  • pedagogičtí pracovníci základních škol (pedagogové, asistenti pedagoga, vychovatelé, vedoucí pedagogičtí pracovníci)
  • poradenští pracovníci ve školství
  • školní psychologové, školní speciální pedagogové
  • rodiče žáků s PAS školního věku

 

Cíl kurzu:

Seznámit účastníky s postupy při rozvoji sociálních dovedností u žáků s PAS, s různými metodami rozvoje sociálních dovedností zaměřených na lepší vnímání, chápání, sdělování a reagování žáků s PAS v sociálních situacích. Dále se účastníci seznámí s příčinami, projevy a možnostmi řešení náročného chování žáků s PAS. Naučí se systematickému postupu při řešení náročného chování těchto žáků. Budou si vědomi preventivních aspektů metodiky vzdělávání a pozitivních účinků výše popsaných metod na vyšší pravděpodobnost úspěšnosti inkluzivního vzdělávání žáků s PAS na ZŠ.

 

Program:

  • Žák s PAS – typické projevy žáků s PAS během školní docházky s důrazem na sociální chování a komunikaci, potřeby žáka s PAS a možnosti podpory v kontextu třídy.
  • Rozvoj sociálních dovedností – různé možnosti individuální i skupinové podpory žáků, konkrétní ukázky pomůcek a práce s nimi.
  • Náročné chování – úvod do problematiky, kauzální souvislost mezi „autistickým myšlením“ a „autistickým chováním“, komunikační nedorozumění.
  • Strategie modifikace chování – obecně platný algoritmus postupu při řešení náročného chování žáků s PAS na ZŠ. Realizace funkční analýzy chování. Preventivní postupy s dlouhodobým efektem. Možné postupy eliminace náročného chování, právní aspekty, komunikace se zákonnými zástupci, krizové plány.

 

Cena: 2.000,-

 

Hodnocení z podzimního workshopu pro školní psychology, který byl zkrácenou verzí tohoto kurzu:

„Workshop byl velice praktický – spousta nápadů, inspirací, sdílení. Člověk má možnost hned v praxi něco vyzkoušet. Oceňuji jednoduchost i v edukaci ohledně projevů PAS.“

„Lektorka přinášela kazuistiky a příklady z praxe v reakci na témata či dotazy. Velmi přínosný a praktický kurz.“

 

Bližší informace Vám zprostředkuje Mgr. Klára Vrtěnová,
tel. 777 106 392, E-mail: vzdelavani@paspoint.cz