Rozvoj sociálních dovedností a zvládání náročného chování při inkluzivním vzdělávání žáků s PAS na základní škole

MŠMT

Více

Na vyžádání

Vzdělávací centrum Anenská

Anenská 10/10, 602 00 Brno

Počet vyučovacích hodin: 8

Pro koho je kurz určen: pedagogičtí pracovníci základních škol (pedagogové, asistenti pedagoga, vychovatelé, vedoucí pedagogičtí pracovníci), poradenští pracovníci ve školství, školní psychologové, školní speciální pedagogové.

Obsah kurzu je zaměřen na: žáci s PAS na základní škole

Cíl kurzu: Seznámit účastníky s postupy při rozvoji sociálních dovedností u žáků s PAS, s různými metodami rozvoje sociálních dovedností zaměřených na lepší vnímání, chápání, sdělování a reagování žáků s PAS v sociálních situacích. Dále se účastníci seznámí s příčinami, projevy a možnostmi řešení náročného chování žáků s PAS. Naučí se systematickému postupu při řešení náročného chování těchto žáků. Budou si vědomi preventivních aspektů metodiky vzdělávání a pozitivních účinků výše popsaných metod na vyšší pravděpodobnost úspěšnosti inkluzivního vzdělávání žáků s PAS na ZŠ.

 

Program:

  • Žák s PAS: deficit sociálních dovedností v jednotlivých oblastech s důrazem na sociální chování a komunikaci. Rozvoj verbálních i neverbálních komunikační dovednosti u těchto žáků. Emoce a jejich zvládání. Uplatňování naučených dovedností v interakci s druhými lidmi, společenská pravidla.

  • Strategie nácviku sociálních dovedností, využití specifických pomůcek. Jednotlivé metody a formy nácviku. Konkrétní ukázky pomůcek. Motivace a její význam při rozvoji sociálních dovedností u žáků s PAS.

  • Výchova a vzdělávací intervence jako zdroj možných problémů v chování u žáků s PAS na ZŠ. Popis náročného chování, kritéria a kategorie náročného chování, vliv věku a přidružených poruch na obraz náročného chování žáků s PAS.

  • Strategie modifikace chování – obecně platný algoritmus postupu při řešení náročného chování žáků s PAS na ZŠ. Zohlednění všech aspektů majících vliv na náročné chování žáků s PAS. Realizace funkční analýzy chování. Preventivní postupy s dlouhodobým efektem. Možné postupy eliminace náročného chování, právní aspekty, komunikace se zákonnými zástupci, krizové plány.

Cena: 2.200,-