Dítě s autismem v mateřské škole

MŠMT

Začíná 8 Měsíce, 16 Dny

13.10.2023 09:00 – 16:30

Vzdělávací centrum Anenská

Anenská 10/10, 602 00 Brno

0 Účastníků

 

Počet vyučovacích hodin:

8

(9:00 – 10:30; 10:45 – 12:15; 13:15 – 14:45; 15:00 – 16:30; vyučovací bloky mohou být na místě po dohodě s lektory mírně upraveny)

 

Pro koho je kurz určen:

  • Pedagogičtí pracovníci mateřských škol (pedagogové, asistenti pedagoga, vedoucí pedagogičtí pracovníci)
  • poradenští pracovníci ve školství
  • Přihlásit se mohou také rodiče a další zájemci o danou problematiku.

 

Lektorky:

Mgr. Renata Katovská – speciální pedagožka z SPC pro děti s autismem, která se věnuje podpoře dětí v MŠ

Mgr. Veronika Pelánová – speciální pedagožka a vedoucí Rané péče Paspoint, z. ú.

 

Cíl kurzu:

Předat pedagogickým pracovníkům základní informace o poruchách autistického spektra, specifikách vnímání, prožívání a chování dítěte s poruchou autistického spektra a dopadech těchto potíží do výchovně vzdělávacího procesu. Dále je seznámit s metodami, postupy a formami práce, které se v běžné praxi osvědčují a pomocí konkrétních, praktických a názorných ukázek je podpořit a motivovat k realizaci účinné intervence.

 

Program:

  • Úvod do problematiky poruch autistického spektra (PAS). Teorie na ukázkách z praxe.
  • Vytvoření podmínek pro úspěšné začlenění dítěte s PAS do MŠ – týmová spolupráce, role asistenta pedagoga, kooperace s rodinou, SPC, ranou péčí a dalšími zainteresovanými odborníky, reálná očekávání s ohledem na aktuální vývojovou úroveň dítěte s PAS a možnosti MŠ.
  • Metodika strukturovaného učení – individualizace, struktura, vizualizace a motivace v rámci využívané intervence, úpravy prostředí, pomůcek a hodnocení (denní režim vs. komunikace s vizuální podporou, pracovní a procesuální schémata, motivační systém, strukturované krabice, upravené výukové materiály,….)
  • Hra jako prostředek  k navázání vztahu mezi dítětem s PAS, dospělými i vrstevníky.
  • Modelové zpracování motivační aktivity – výroba konkrétní pomůcky.

 

Cena: 2.000,-

 

Obsah kurzu je vytvořen dle zkušeností lektorek z praxe, snaží se poskytnout potřebné praktické informace pro úspěšný začátek docházky dítěte s autismem do mateřské školy.

 

Bližší informace Vám zprostředkuje Mgr. Klára Vrtěnová,
tel. 777 106 392, E-mail: vzdelavani@paspoint.cz