Praktické využití principů Strukturovaného učení při vzdělávání dětí a žáků s PAS

Školy zřízené dle §16 odst. 9 ŠZ, Kurzy MPSV

Více

31.10.2023 13:00 – 16:20

Vzdělávací centrum Hübnerova

Marie Hübnerové 1, Brno Řečkovice

9 Účastníků

Kurz má již naplněnou minimální kapacitu pro realizaci, bude se tedy konat.

 

Kurz je realizován ve spolupráci s autistickou školou – Mateřská škola, základní škola a praktická škola Brno, Štolcova, příspěvková organizace  – proběhne v přednáškové místnosti nové budovy školy na adrese Marie Hübnerové 1, Brno Řečkovice.

 

Akreditace: není

(aktualizováno) Změny v akreditacích vzdělávacích programů v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků účinné od 1. září 2023, MŠMT ČR (msmt.cz)

 

Počet vyučovacích hodin: 4

13:00 – 16:20, vč. přestávky

 

Pro koho je kurz určen:

Pedagogičtí pracovníci škol zřízených dle §16, odst. 9 (pedagogové, asistenti pedagoga, vedoucí pedagogičtí pracovníci).

Přihlásit se mohou také rodiče a další zájemci o danou problematiku.

 

Lektoři:

Lektorský tým z autistické školy MŠ, ZŠ a PrŠ Brno, Štolcova, p.o.

Mgr. David Drápela – zástupce ředitele pro základní školu

Mgr. Klára Geislerová – školní speciální pedagog a vedoucí ŠPP

Mgr. Zuzana Žampachová – zástupkyně ředitele pro SPC

 

Kurzu se účastní vždy 1 – 2 lektoři dle aktuálních možností

 

Cíl kurzu:

Seznámit účastníky kurzu s možnosti aplikace metody Strukturovaného učení v praxi.

Součástí všech kurzů a workshopů je možnost shlédnout pomůcky, videozáznamy z výuky a konzultovat své dotazy.

 

Program:

1. Principy Strukturovaného učení.

2. Motivace.

3. Strukturalizace a vizualizace – úprava prostředí, učebních pomůcek a výukových materiálů, denní režim.

 

Cena: 700Kč

 

Hodnocení účastníků kurzu „Denní režim a úprava prostředí třídy“ (kratší verze tohoto kurzu) realizovaného na podzim 2022:

„Kurzy jsou velice přínosné. Přednášející ví, o čem mluví, jsou schopni nám pomoct a poradit. Už se těším na další kurzy. Děkuji.“

„Skvělá možnost podívat se přímo do prostoru, kde s těmito dětmi pracují, oba lektoři byli připraveni podat i návrh, jak vyřešit jiné prostorové možnosti. Načerpala jsem mnoho inspirace. Děkuji.“

„Velice přínosný kurz – zasvěcení do problematiky denního režimu. Krásně propracovaný systém struktury – velmi podmětné.“

„Kurz je výborný, protože slouží jako velmi dobrá inspirace pro vlastní praxi.“

 

 

Bližší informace Vám zprostředkuje Mgr. Klára Vrtěnová,
tel. 777 106 392, E-mail: vzdelavani@paspoint.cz