Nácvik sebeobslužných dovedností u dětí s PAS

MŠMT

Na vyžádání

Vzdělávací centrum Anenská

Anenská 10/10, 602 00 Brno

0 Účastníků

Počet vyučovacích hodin: 6

Pro koho je kurz určen: pedagogičtí pracovníci z MŠ a škol zřízených podle § 16 odst. 9, rodiče těchto dětí

Obsah kurzu je zaměřen na: děti s PAS předškolního věku a žáky s PAS s přidruženým různým stupněm mentálního postižení

Cíl kurzu: Vysvětlit příčiny problémů v oblasti sebeobslužných dovedností s důrazem na praktické využití a sociální začlenění žáků s PAS. Naučit pedagogické pracovníky kompenzovat nedostatečnosti v oblasti sebeobsluhy pomocí vizuální podpory, úpravy prostředí a motivačních pobídek. Naučit pedagogické pracovníky využívat systematickou podporu formou procesuálních a pracovních schémat a umět jejich různé typy aplikovat v různých vývojových etapách žáků s PAS. Součástí kurzu je bohatá prezentace pomůcek a videozáznamů, včetně konkrétních praktických cvičení účastníků.

Program:

  • Techniky získávání dovedností v oblasti sebeobsluhy,
  • Tvorba procesuálních a pracovních schémat,
  • Specifika přístupu k žákům s PAS při nácviku sebeobsluhy, aplikace metodiky strukturovaného učení při nácviku sebeobslužných dovedností.
  • Ukázka strategií nácviku generalizace naučených dovedností v praktickém životě žáků s PAS.
  • Modelové kasuistiky – různé úrovně nácviku sebeobslužných dovedností dle vývojové úrovně žáků s ohledem na jejich fyzický věk.
  • Ukázky a aplikace procesuálních a pracovních schémat.
  • Instruktážní video ukázky z přímé práce s dětmi, rozbor videoukázek a aplikace poznatků do praxe.

Cena: 1.500,-