Inkluzivní vzdělávání žáků s PAS v základní škole

MŠMT

Na vyžádání

Vzdělávací centrum Anenská

Anenská 10/10, 602 00 Brno

0 Účastníků

Srpnový termín byl zrušen kvůli malému zájmu.

 

V tomto kurzu se snažíme poskytnout základní vhled do práce s dětmi s autismem. Na příkladech z praxe ukazujeme, jak jinak může fungovat autistický mozek a jak to ovlivní pobyt dítěte ve škole (výuku i čas mimo lavici). Účastníkům ukazujeme, jaké chování a obtíže mohou u žáků s PAS očekávat, jak předcházet problémům a nedorozuměním i jak v náročných situacích hledat různé způsoby řešení.

 

Počet vyučovacích hodin: 8

 

Pro koho je kurz určen: pedagogičtí pracovníci základních škol (pedagogové, asistenti pedagoga, vychovatelé, vedoucí pedagogičtí pracovníci), poradenští pracovníci ve školství.

 

Lektorky:

Mgr. Klára Matuštíková – psycholožka v Sociálně aktivizační službě Paspoint, z. ú.

Mgr. Veronika Pelánová – speciální pedagožka a vedoucí Rané péče Paspoint, z. ú.

 

Cíl kurzu: Seznámit pedagogické pracovníky se specifiky vzdělávání žáků s PAS při inkluzivním vzdělávání v základní škole, seznámit s novými trendy ve vzdělávání žáků s PAS a jejich zapojení do kolektivu spolužáků. Pedagogové budou seznámeni s formální i obsahovou stránkou společného vzdělávání, s úlohou školského poradenského zařízení, získají přehled o možnostech zapojení rodiny, pedagogických pracovníků školy i poradenských pracovníků do řešení náročných situací.

 

Program:

  • Úvod do problematiky poruch autistického spektra (PAS). Teorie na ukázkách z praxe.
  • Příprava pedagogů na práci s žáky s PAS.  Formální stránka společného vzdělávání, konzultace s pracovníky školského poradenského zařízení. Spolupráce s rodinou.
  • Typické obtíže žáků s PAS ve škole a návrhy řešení. Jednotlivé dílčí metody a postupy při vzdělávání žáka s PAS.
  • Metodika strukturovaného učení – příklady společného vzdělávání v základní škole, ukázky využívaných pomůcek a dalších výukových prostředků.

 

Cena: 2.200,-