Inkluzivní vzdělávání žáků s PAS v základní škole

MŠMT – vhodné k financování z tzv. Šablon

Na vyžádání

Vzdělávací centrum Anenská

Anenská 10/10, 602 00 Brno

1 Účastník

Počet vyučovacích hodin: 8

Pro koho je kurz určen: pedagogičtí pracovníci základních škol (pedagogové, asistenti pedagoga, vychovatelé, vedoucí pedagogičtí pracovníci), poradenští pracovníci ve školství.

Obsah kurzu je zaměřen na: žáci s PAS na ZŠ

Cíl kurzu: Seznámit pedagogické pracovníky se specifiky vzdělávání žáků s PAS při inkluzivním vzdělávání v základní škole, seznámit s novými trendy ve vzdělávání žáků s PAS a jejich zapojení do kolektivu spolužáků. Pedagogové budou seznámeni s formální i obsahovou stránkou společného vzdělávání, s úlohou školského poradenského zařízení, získají přehled o možnostech zapojení rodiny, pedagogických pracovníků školy i poradenských pracovníků do řešení náročných situací.

Program:

  • Úvod do problematiky poruch autistického spektra (PAS). Teorie na ukázkách z praxe.
  • Příprava pedagogů na práci s žáky s PAS.  Formální stránka společného vzdělávání, konzultace s pracovníky školského poradenského zařízení. Spolupráce s rodinou.
  • Typické obtíže žáků s PAS ve škole a návrhy řešení. Jednotlivé dílčí metody a postupy při vzdělávání žáka s PAS.
  • Metodika strukturovaného učení – příklady společného vzdělávání v základní škole, ukázky využívaných pomůcek a dalších výukových prostředků.

 

Cena: 2.200,-

Při přihlášení do konce října cena 1850 Kč.